Konkurrence


Konkurrenceafdelingen i Kvik Kastrup er for alle dem som har blod på tanden og ønsker at have de bedste rammer for deres udvikling. Der bliver nemlig hele tiden arbejdet på at gøre afdelingen bedre, så enhver svømmer har mulighed for at nå de højeste niveuer, på henholdsvist nationale og internationale plan. I forbindelse med dette, så stræber vi efter at svømmerne har interesse for deres egen svømning. Dette betyder at svømmerne er nysgerrige og ønsker at blive bedre. Hvilket leder til et bedre træningsmiljø, hvor svømmerne er med til at bidrage, så alle føler sig tilpas.

K1-Holdet

K1-holdet er træningsgruppen for de junior-seniorsvømmere som satser på svømning. Træningsfremmødet skal være højt og stabilt. Træningskravene er høje og gruppens svømmere har klare mål og ambitioner med deres træning. Træningsmålet for gruppen er at udvikle en høj sværhedsgrad i de grundlæggende færdigheder. Sikre tekniske, mentale og fysiske egenskaber som sikrer stor sportslig udvikling og gør dem klar til at komme – dem som har viljen, evnen og lysten – på klubbens elitehold. Træningsplanlægning og filosofien følger tankerne i klubbens progressionsmodel og målsætning.
Træningen tager udgangspunkt i 8-9 træningspas i ugen. Det forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre, og det forventes at svømmeren støtter op om sociale arrangementer i klubben og tager ansvar. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det Sportschefen som afgør om en svømmer er klar til deltagelse i en sportslig aktivitet.

K2-Holdet

K2-holdet er primært træningsgruppen for klubbens årgangssvømmere, men der vil også være plads til svømmere der har brug for et ekstra år før de eventuelt rykkes op på klubbens K1-hold. Træningsgruppen er et 2-årigt forløb der blandt andet stifter bekendtskab med Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur. Man vil få mulighed for at deltage ved de nationale og regionale mesterskaber (undtagelsesvis DM-åben). Forskellen mellem K3 og K2 er intensitet, sportslig- og færdighedsniveau. K2 vil være for de unge svømmere som har ambitioner om kvalifikation og deltagelse ved unionens mesterskaber. Træningen vil fra K3 ”lære at træne” bevæge sig mere mod ”træne for at træne og lære”. Der vil være større fokus på teknisk svømning, og tilpasning af træningsmængden. Træningsplanlægning og filosofien følger tankerne i klubbens progressionsmodel og målsætning. K2 årgangssvømmere har mulighed for at blive udtaget til klubbens ”Elite mentor program”. En udtagelse til ”Elite mentor programmet” betyder ikke at man forlader sin træningsgruppe. Det fungerer ved at man bliver udtaget til at træne med Eliteholdet én eller flere gange i ugen, men forsat har hovedparten af sin træning sammen med de øvrige K2 svømmere. De svømmere som vurderes egnet og som har vist læringsevne og vilje, rykkes op på klubbens Elitehold eller K1 når de ikke længere er årgangssvømmere. Hvis en svømmer ikke ønsker eller ikke vurderes klar til at rykke op, får man tilbud om at få yderligere et år på K2, eller tilbud om at svømme på et af klubbens medley hold, hvor kravene til færdighed og træningsmængde ikke er så hårde. Træningen tager udgangspunkt i 6-8 træningspas i ugen. Progression og stigning i trænings-mængde aftales individuelt med træneren. Det forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre, og det forventes at svømmeren støtter op om sociale arrangementer i klubben. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det Sportschef som afgør om en svømmer er klar til deltagelse i en sportslig aktivitet.

K3-Holdet

K3-holdene er primært træningsgruppen for klubbens talentsvømmere, men der vil også være plads til svømmere der har brug for et ekstra år før de eventuelt rykkes op på klubbens K2-hold. Træningsgruppen er et 2-årig forløb som skal forberede svømmerne til K2 træningsgruppen. På K3-holdene skal gode træningsvaner og stabilt træningsfremmøde dyrkes. Svømmerne skal lære og have fokus på læring af de grundlæggende færdigheder og aerob udholdenhed. Svømmerne skal også opnå større kendskab om og forståelse for kvalitet i og udbytte af træning. De svømmere som vurderes egnet, og som har vist læringsevne og vilje, rykkes op på klubbens K2-hold når de bliver årgangssvømmere. Hvis en svømmer ikke ønsker eller ikke vurderes klar til at rykke op, får man tilbud om at få yderligere et år på K3-holdet, eller tilbud om at svømme på et af klubbens medley hold, hvor kravene til færdighed og træningsmængde ikke er så hårde. Der er 4 x træning om ugen og det forventes stabilt fremmøde. Hvis man er forhindret eller man har problemer med at komme alle 4 gange, skal man tage kontakt med træneren og se om det er muligt at få lavet en aftale om træningsdeltagelsen. I tillæg til gruppen 4 x træning, vil de svømmere som har færdighed og lysten til det, få tilbud om et 5. træningspas. Det 5. træningspas kan ikke erstatte en af de 4 ordinære træningspas. Tilbud om det 5. træningspas vil ske løbende gennem sæsonen og de første svømmere vil få tilbud om det i løbet af august måned.

K4-Holdet

K4-holdene er den anden træningsgruppe i K-afdelingen man rykker op til. Svømmerne vil typisk have et læringsår på K4-holdet, hvorefter der vil være mulighed for at rykke op på K3-holdene, hvis svømmeren trives, er glad for at svømme og har udviklet sig sportslig tilfredsstillende. Der er også mulighed for at blive i træningsgruppen yderligere et år hvis det anslås at svømmeren kan have nytte af et år mere for at blive klar til oprykning til K3-holdene året efter. Hvis svømmeren ikke ønsker eller ikke vurderes klar til oprykning til K3-holdene, får man tilbud om at rykke på et af klubbens medley hold, hvor kravene til færdighed og træningsmængde ikke er så hårde. Træningsplanlægningen og filosofien følger tankerne i klubbens progressionsmodel og målsætning. Der er 3 x træning om ugen og der forventes stabilt fremmøde. Hvis man er forhindret i at komme, skal man huske at melde afbud, og har man problemer med at komme alle 3 gange skal man tage kontakt til træneren og se om det er mulig at lave en aftale om træningsdeltagelsen.

K5-Holdet

K5-holdene er den første træningsgruppe man rykker op til, det som også kaldes intro-år til konkurrencesvømning. Svømmerne vil typisk have ét læringssår på K5-holdet, hvorefter der vil være mulighed for at rykke op på K4-holdene, hvis svømmeren trives, er glad for at svømme og har udviklet sig. Der er også mulighed for at blive i træningsgruppen yderligere et år hvis det anslås at svømmeren kan have nytte af et år mere for at blive klar til oprykning til K4-holdene året efter. Hvis svømmeren ikke ønsker eller ikke vurderes klar til oprykning til K4-holdene, får man tilbud om at rykke på et af klubbens medley hold, hvor kravene til færdighed og træningsmængde er anderledes. Der trænes to gange om ugen og der deltages i små træningsstævner i hjemme-hallerne og sidst på sæsonen i lokale stævner mod ligesindede. Undervisningen er som i svømmeskolen, men mere præget af tekniske detaljer til brug i stævne, men hvor legen ikke glemmes, landtræning med bevægelighed og kognitiv- samt social udvikling. Træningsplanlægningen og filosofien følger tankerne i klubbens progressionsmodel og målsætning der tager udgangspunkt i Dansk Idrætsforbunds Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK).


Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram