Dopingpolitik

I svømmeklubben KVIK Kastrup er sundhed, trivsel og ærlighed vigtige værdier i vores grundfilosofi. Klubben har en ambition om at tilbyde et trygt og godt træningsmiljø for alle børn og unge som ønsker at dyrke svømning, på alle niveauer. Vi ønsker at fremstå som en klub med en klar og tydelig nultolerance for doping, og hvor vores udøvere fremstår som gode forbilleder for andre børn og unge.
Det er vigtigt at være klar over at doping er relativt udbredt i udholdenhedsidrætter, og det er derfor endnu desto vigtigere at klubben har en klar antidoping politik.

Svømmere på højt nationalt og internationalt niveau testes jævnligt gennem hele året. Dette sammen med et forebyggende arbejde, blandt andet gennem foredrag og kampagner, danner fundamentet i antidoping arbejdet i dansk idræt.

Svømmeklubben KVIK Kastrup har et klart fokus på antidoping arbejdet. Information om temaer som kosttilskud, medicinske dispensationer, antidoping bestemmelser og særlig dopinglisten er i kontinuerlig udvikling. Nye stoffer føres på dopinglisten og nye lægemidler/kosttilskud dykker op. Trænere, forældre, støttepersoner og svømmere må være kendt og fortrolig med antidoping information som ligger på linket: www.antidoping.dk

Antidoping Danmark har uddannelsesprogrammer, både for klub- og svømmere. Svømmeklubben KVIK Kastrup vil til enhver tid følge DIFs love, herunder idrættens etiske spilleregler. Svømmeklubben KVIK Kastrup vil:

 

 • Arbejde for en ærlig og dopingfri idræt og klub. Alle klubbens medlemmer og trænere skal have kendskab om hvad det betyder at være en ”Ren vinder”.
 • Vurdere potentielle samarbejdspartnere op mod klubbens etiske og moralske værdier i forhold til klubbens omdømme og profil.
 • Være klare omkring klubbens etiske retningslinjer og moralske sociale relationer for svømmere, trænere, forældre og støttepersoner.

 

Svømmeklubben KVIK Kastrup ønsker at være en ”Ren vinder” klub. Ren vinder klub er et e-læringsprogram fra antidoping Danmark. Programmet fører dig ved hjælp af fakta tekster, videoer og opgaver gennem grundlæggende viden om antidoping emner som dopingkontrol, dopingstoffer, bivirkninger ved brug af doping, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidoping reglerne generelt. Programmet består af i alt syv moduler. Du kan tage ét modul ad gangen eller gennemføre hele programmet. Hvert modul varer 3-4 minutter at gennemføre, og du modtager en e-mail med læringspunkter efter hvert gennemført modul. Når du har gennemført alle moduler, modtager du et diplom på e-mail.

For at sikre klubbens mange unge svømmere er bekendt med - og oplyst – er det klubbens politik at alle svømmere, holdledere og trænere i klubbens konkurrenceafdeling skal gennemføre e-læringsprogrammet hvert år i august og september måned. For unge svømmere under 16 år opfordrer klubben tillige at forældre ligeledes gennemføre e-læringsprogrammet.

 

Regelsæt

Svømmeklubben KVIK Kastrup følger Damarks Idrætsforbund, Dansk Svømmeunion og Antidoping Danmarks regler og retningslinjer om doping, altså DIFs love. Som grundlæggende retningslinje er brug og besiddelse af dopingmidler i Danmark forbudt ved lov. Videre følger de etiske og moralske forpligtigelser som svømmer og klub, hvor ærlighed er en grundlæggende værdi. Svømmeklubben KVIK Kastrup ønsker ikke svømmere som snyder.

Det er vigtigt at være forberedt på at doping kan forekomme i alle idrætsgrupper ved at nogen i støtteapparatet, eller som er tilknyttet klubben/svømmerne, giver svømmerne dopingmidler. Personer som ikke er medlemmer af klubben omfattes ikke af dopingbestemmelserne i DIFs love. Derfor kræver Svømmeklubben KVIK Kastrup:

 

 • At alle i støtteapparatet (trænere, holdledere, fysioterapeuter, læger, forældre etc.), samt alle medlemmer af klubben, er forpligtet til at følge DIF love om dopingbestemmelser. De som ikke er medlemmer skal gennem aftaler forpligtige sig til at følge DIF love.
 • Dopingkontrol. Ethvert medlem af en idrætsklub under DIF er forpligtet til at acceptere en dopingkontrol, dersom de skulle blive udtaget til kontrol. I Svømmeklubben KVIK Kastrup er alle svømmere i konkurrenceafdelingen, som er juniorsvømmere eller ældre kendt og fortrolig med at afgive dopingprøve fastlagt af Antidoping Danmark. Alle klubbens svømmere skal være imødekommende ved dopingkontroller og vise stor samarbejdsvilje. Mangel på samarbejde vil fra klubbens side blive set som brud på klubbens antidoping politik og kan få konsekvenser for svømmeren.

 

Kontakt med læge og lægemidler

Som aktiv svømmer har man personlig ansvar i forhold til at sørge for at man ikke indtager forbudte stoffer som står på dopinglisten. Der kan være svømmere, der pga. helbredsmæssige årsager er nødt til at bruge et lægemiddel som indeholder et stof som er forbudt. I så fald er det vigtig at svømmeren følger reglerne for medicinsk fritagelse.

 

 • I enhver kontakt med sundhedssystemet hvor lægemidler bliver udskrevet, forpligter svømmeren sig til at oplyse lægen om at man er aktiv svømmer (yngre svømmere anbefales altid at have forældre med). Hvis der ordineres medicin, som står på dopinglisten, skal svømmer i samarbejde med læge søge om medicinsk fritagelse for brug af lægemidler. Læs mere på antidoping.dk
 • Træning i fitness- og styrketræningscentre. Det er en kendsgerning at der kan forekomme dopingmisbrug i enkelte centre. Svømmere og træningsgrupper fra klubben, som benytter træningscentre, opfordres til at følge med på hvad der sker på stedet. Svømmeklubben KVIK Kastrup ønsker kun at samarbejde med træningscentre som tager antidoping arbejdet seriøst og alvorligt.

 

Reklame og brug af kosttilskud

Erfaringer har vist at det er en risiko for at kosttilskud og naturpræparater kan indeholde typer af stoffer som står på dopinglisten, selv om det ikke står i indholdsfortegnelsen. Kosttilskud klassificeres som næringsmidler, og er forfor ikke underlagt de samme strenge krav til markedsføring og dokumentation som lægemidler. Disse produkter findes ikke på Antidoping Danmarks dopingliste eller lægemiddellisten.

 • I Svømmeklubben KVIK Kastrup anbefaler vi klubbens unge svømmere til en varieret og rig kost og fraråder brug af kosttilskud.
 • I Svømmeklubben KVIK Kastrup anbefaler vi klubbens elitesvømmere at tage kontakt til en ernæringsekspert/læge eller anden relevant person før eventuelle kosttilskud benyttes for vejledning i forhold til kosten. Såfremt det anbefales at svømmeren skal/kan tage kosttilskud er det vigtigt at følge de klare retningslinjer fra Team Danmark www.antidoping.dk/doping/kosttilskud Husk at svømmerens træner er fuldt informeret om forløbet.
 • Det er muligt at reducere risikoen for at indtage et forurenet kosttilskud. Det kan gøres ved at købe produkter, der er testet for stoffer på Dopinglisten. En række kvalitets- og certificeringsprogrammer tester produkter for stoffer på Dopinglisten. De to kvalitets- og certificeringsprogrammer www.informed-sport.com og www.nsfsport.com er godkendt af Fødevarestyrelsen i Danmark. Vær opmærksom på, at det er det specifikke produkt med det specifikke batch-id (vareparti), der er undersøgt.
  Antidoping Danmark anbefaler, at man som minimum altid undersøger et kosttilskud eller naturpræparats varedeklaration, hvis man ønsker at indtage kosttilskud eller naturpræparater. Er du i tvivl om, hvad et produkt indeholder, bør du undgå det!

Beredskabsplan

Mistanke om dopingbrug eller en dopingsag kommer aldrig belejligt. Svømmeklubben KVIK Kastrup har udarbejdet beredskabsplan for at håndtere mistanker om doping eller dopingsager som involverer en af vore medlemmer.

 

Mistanke om doping

Klubben kan opleve at svømmere, trænere eller andre indenfor klubben mistænker at nogen har dopet sig. En mistanke kan også blive rettet mod klubben fra omgivelserne, media, konkurrerende svømmere eller klubber, sundhedspersoner etc.

 • Mistænkes nogen for doping eller har aflagt en positiv prøve, tager vi det op med vedkommende. Vi ønsker at tage hånd om hinanden. I Svømmeklubben KVIK Kastrup har vi nultolerance for doping, men vi tager vare på vore medlemmer.
 • Medicinsk bistand. Det kan opleves som en stor belastning at blive ramt af en dopingsag. Svømmer som kommer i en sådan situation kan have behov for medicinsk/psykologisk bistand. For Svømmeklubben KVIK Kastrup er det vigtig at skelne mellem person og handling.
 • En dopingmistænkt svømmer skal altid have opbakning fra klubben eller sundhedspersonalet, som tilbyder hjælp og støtte.
 • Ærlighed. Ærlighed varer længst, og værdsættes også i dopingsager. Dersom svømmeren umiddelbart fortæller sandheden, kan det give reduceret straf. I Svømmeklubben KVIK Kastrup opfordrer vi til ærlighed og beder svømmer fortælle sandheden og stå ved det vedkommende har gjort.
 • Deltagelse til stævner, træning og på træningslejre. Svømmer der har afgivet positiv dopingprøve kan IKKE repræsentere Svømmeklubben KVIK Kastrup før forholdet er afklaret.
 • Dopingsager skaber ofte stor interesse fra media. Det er derfor hensigtsmæssigt at klubben lader sig repræsenter gennem en person, som er i kontakt med medierne. Såfremt en dopingsag skulle ramme klubben, er det klubbens klubchef som kommunikerer med media og som har ansvaret for kontakten med eventuelle sponsorer og samarbejdspartnere.


Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram