Etiske normer for dommere og officials

Dommernes vigtigste opgaver er at sikre en retfærdig og fair konkurrenceidræt, som varetager idrættens idealer. Derfor spiller dommerne en nøglerolle i udviklingen af idrætten. I hver eneste konkurrence skal dommeren sætte rammerne for acceptable og uacceptable handlinger og opretholde retfærdighed og fairness. Og i hver eneste konkurrence må dommeren have øje for udøvernes holdninger og værdier: om regelbrud begås med eller uden hensigt, om udøvere saboterer konkurrencens idé eller ej, og om bestemte handlinger er gjort med hensigt om at skade eller ikke.
Dommerne former udviklingen af idrætten på konkret og direkte måde.
En god dommer er upartisk, ubestikkelig, retfærdig, bestemt og samtidig tålmodig.
Kundskaber og færdigheder hos en god dommer er lige så beundringsværdige som kundskaber og færdigheder hos en god udøver og træner. Idrætten afhænger af dommerens indsats. Dommergerningen afkræver respekt.
Men dommerens magtposition kan også bruges på destruktiv vis. En uredelig, partisk og korrupt dommer er en direkte trussel mod idrættens idealer. I eliteidrætten kan udfaldet af konkurrencer have meget store prestigemæssige og økonomiske konsekvenser. Den svage dommer kan lade sig friste af snæver egeninteresse og gennem falske afgørelser direkte ødelægge konkurrencerne.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den
gode dommer.

 1. Vær upartisk!
 2. Hav altid som mål at realisere de præstationsidealer, der gælder inden for din idræt!
 3. Prioriter udøverens sikkerhed og velfærd over alt andet!
 4. Vis respekt for udøvere, trænere og dem, der støtter dem, og vær åben for at begrunde dine beslutninger!
 5. Tag ansvaret for de beslutninger, der tages!
 6. Søg kundskab og vær altid opdateret om din idræts udvikling!
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører!
 8. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 9. Udnyt aldrig din virksomhed som dommer til at fremme egne interesser på bekostning af udøvernes og/eller idrættens interesser!
 10. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 11. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil!

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram