Hvad får man som forældre og svømmer

Indledning
Svømmeklubben KVIK Kastrup har igennem tiderne fostret mange svømmere der efter deres karriere som svømmer, kan fortælle om alle de oplevelser og kompetencer man fik fra sporten, der nu bruges i erhvervslivet, egne firmaer og som dygtige medarbejdere.
Bag dem stod en flok forældre der hver dag i mange år har stået model til meget. Både som forældre og som frivillige i klubben.
Det er klart, at for at kunne få en klub af vores størrelse til at fungere bliver der stillet krav både til klub, svømmer og forældre. Krav der løbene bliver evalueret og gennemgået for at opnå den bedst mulige virkning til gavn for fælleskabet.
Man kan syntes der bliver stillet store krav til det at være i KVIK. Til gengæld er der meget bag ved man får med, både som forældre og som svømmer. Det vil vi beskrive her.


Hvad får vi som forældre og hvad forventes der

Mulighedernes forum
Svømning er den sportsgren hvor der bliver brugt flere frivillige omkring et enkelt heat end nogen anden sport. Hertil kommer planlægning og forberedelse. I KVIK har vi mange dygtige udvalg der tager sig af disse områder. Vi har faktisk mange der stadig er i klubben fordi de har fundet en identitet i et bestemt udvalg eller gerning og sætter det højt, selvom deres børn er stoppet.
Flere steder kan arbejdet i KVIK være kompetencegivende og noget der direkte kan overføres på egen arbejdsplads.
Nogle gør karriere i officials verdenen med flere kompetencemuligheder. Du kan agere som leder i et forum hvor du også kan få sparring til netop det at være leder. Du får mulighed for at være tæt på og med i en klub der gør en forskel i nærmiljøet og sættes på landkortet på grund af det. Klubben kører flere projekter både selv eller i samarbejde med andre foreninger, organisationer eller kommune hvor man kan få en rolle der gør en forskel. Hertil opbygges igennem dit barns svømmerkarriere tætte relationer med forældregruppen, hvor I kan dele de oplevelser som jeres børn gennemgår sammen.

Som forældre
På den mere forældremæssige del, kan du få sparring til det at være forældre til en svømmer på konkurrenceplan, hente stor viden om forskellige udfordringer man kan have igennem et barns udvikling, sundhed, ernæring, skader den mentale base og meget mere. Her råder klubben over uddannet personel indenfor flere af nævnte områder eller har tæt kontakt til dem.

Arbejdsrummet for svømmer og træner
Som forældre er det vigtigt at man respekterer bassinkanten som et arbejdsrum for træner og svømmer. Svømmeklubben KVIK Kastrup har gjort sig umage med at ansætte dygtige og kompetente trænere, og derfor er det vigtigt at trænere får den fornødne tid og plads til at arbejde med udviklingen af svømmerne. Derfor skal forældre som udgangspunkt ikke opholde sig i hallen eller afbryde trænere under træningen.
Har I spørgsmål eller kommentarer til trænerne, så kontakt dem via mail eller telefon så kan I aftale et møde i et passende tidsrum, hvis der er behov for en længere snak.
Til stævner er der ofte mange forældre med på kanten, og det er vi glade for. Det er dog meget vigtigt, at man som forældre agerer som tilskuer, dvs. er tilbagetrukket og lader svømmere og trænere forberede sig og evaluere uden indblanding og støtter trænerne i det, selvom junior er ked af det eller skuffet. Det er selvfølgelig tilladt at heppe på sine børn, men under stævnet er der, ligesom ved træning, behov for et arbejdsrum mellem svømmere og trænere. Dette er naturligvis for at give svømmere og trænere de bedste arbejdsbetingelser og for at bibeholde fokus bedst muligt for svømmerne. Men det er også for at vi bedre kan udvikle de sociale bånd mellem svømmerne. Hvis der er behov for mere vejledning i form af hvordan man kan og bør agere som forældre til sportsudøvere, så kontakt klubben og vi kan komme med vejledning eller læs gerne svømningens etiske 10 bud til god forældreopførsel. Arbejdszonerne er også beskrevet som afsnit i forældreportal.

Sociale medier
Vær forpasselig med hvordan du roser dit barn på sociale medier. Stor præstations- og medaljefokus i opslag på de sociale medier, kan skabe utryghed og præstationsangst længere fremme i svømmerens karriere. Eksempel: en svømmer på 14 år vinder 8 medaljer til Danske Årgangsmesterskaber, mor og far slår en lang opdatering op på sociale medier om hvor dygtig svømmeren er. Sæsonen efter er svømmeren blevet juniorsvømmer, og konkurrerer derfor mod svømmere 1-2 år ældre og får ingen medaljer. Der kommer ingen opslag omkring hvor dygtig svømmeren er på sociale medier, så svømmeren opfatter dette som et nederlag, og at svømmeren ikke længere præstere i forhold til forældrenes- og omverdenens forventninger.

Man må selvfølgelig gerne lave opslag på sociale medier om sin børns svømning, man skal bare tænke over hvad man slår op og hvordan det bliver opfattet af svømmeren.

Hvad får man som svømmer ud af at være i KVIK
Svømning er en individuel dannelsesproces, som skaber robuste, modstandsdygtige- og kraftige mangfoldige børn og unge.
For os er svømning ikke bare svømning. Det er en måde at tilgå udfordringer i sit liv på og en måde at lære hvordan man organiserer sig i forhold til andre og sin omverden generelt. Det er noget vi lægger stor vægt på, at det ikke bare er svømning, du får kompetencer til dit liv og oplevelser at bygge det på. Det gøres gennem en årelang proces gennem konkurrenceafdelingen hvor vi gennem forskning er opmærksomme på børns fysiske og psykiske overgange i livet, hvem er nøglepersoner og hvad er vigtigt hvornår. Overgangene på klassetrin og årstrin (skole) giver forskellige udfordringer som vi er forberedt på at tage os af. Ganske enkelt fordi vi er uddannet til at sætte ind med den viden der skal til eller kan rådgive om det når det er nødvendigt. Vi ved at det at være svømmer udvikler en identitet hos et menneske. Det er med til at udvikle vigtige værdier, disciplin, balance mellem skole, venner, familie og svømningen. Lifeskills
Det kræver lifeskills: at man er målrettet, kan planlægge og arbejde efter en proces og personlig udvikling som trænerne er en stor del af i den daglige træning. Det at man i flere år har arbejdet med delmål, mål, udvikling og kunne håndtere stressede situationer (som stævner kan være det) er noget som er af stor værdi i erhvervslivet. Hertil får man et socialt netværk, ekspertise omkring sig og oplevelser for livet på en måde vi ikke kender til i andre idrætsgrene.


Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram