Mission, vision og værdier for konkurrenceafdelingen

Konkurrenceafdelingens mission, vision og værdier kæder afdelingens langsigtede planer sammen med de kortsigtede opgaver, og er med til at sikre en holdbar struktur i konkurrenceafdelingen.
Mens værdierne skal sikre konkurrenceafdelingens DNA, så beskriver mission og vision konkurrenceafdelingens kernefunktioner, fremtidsplaner og mål for hvordan vi når derhen. Hvor vores DNA som udgangspunkt aldrig ændres, så vil mission og vision løbende tilpasses med vores erfaringer, ny viden og input fra sportsplanens interessenter.


Mission

Konkurrenceafdelingens mission beskriver kernefunktionen, nemlig hvad vi arbejder med, og hvad vi tilbyder.
Mission beskriver, hvorfor vi har en konkurrenceafdeling, og vores vision er målet for konkurrenceafdelingen i fremtiden.

Missionen skal gerne kunne svare på følgende tre spørgsmål;

 1. Hvad arbejder vi med?
 2. Hvordan gør vi det?
 3. Hvem gør vi det for? 

I svømmeklubben KVIK konkurrenceafdeling er vores mission:

God svømmetræning og godt klubmiljø forbedrer dit idrætsliv

Vi ønsker i klubbens konkurrenceafdelingen at tilbyde den bedste træning og det bedste klubliv, så vores mange unge svømmere får en forbedret livsstil, og samtidig modtager viden og erfaringer de kan bruge resten af deres liv med stort udbytte.

 

Vision

Visionen er målet for fremtiden, og beskriver det billede vi gerne vil vise for klubbens konkurrenceafdeling. Uden vision er det svært at vide, hvilket mål vi arbejder os hen imod. Visionen handler derfor også om at tage de daglige mål op på et højere niveau.

I svømmeklubben KVIK konkurrenceafdeling er vores vision:

Svømning for alle - både verdensklasse atleter og som sund livsstil

Vores ambition for klubbens konkurrenceafdeling er at være den førende svømmeklub i Danmark. Det gælder for talentrekrutteringen fra klubbens svømmeskole til konkurrenceafdelingen, talentudviklingsarbejdet med vores mange unge svømmetalenter, og det elitære arbejde med konkurrenceafdelingens absolut bedste elitesvømmere.


Værdier

Værdier er de egenskaber, vi knytter til konkurrenceafdelingen, og det vi ønsker konkurrenceafdelingen skal stå for.

Konkurrenceafdelingens værdier

 • Rummelighed
  Vi skal rumme hinanden for det vi står for. Ældre som yngre, begynder eller elitesvømmer. Det er i orden at være anderledes, men vi møder hinanden med respekt og rummelighed.
 • Offensive
  Vi tør at gå forrest og gå vores egne veje. Vi har en kultur, hvor det enkelte talent udfordres i forhold til egne evner, og hvor det er naturligt at presse sig selv fysisk og psykisk uden at man skal kritiseres for det. Det er en del af vores DNA, at vi udfordrer os selv med en positiv indstilling og troen på at alt kan lade sig gøre. Vi er ambitiøse, sultne og nysgerrige. Vi skal være i front og gå forrest!
 • Sammenhold
  Vi støtter hinanden i med- og modgang. Vores sammenhold gør at vi tør at vælge til og sige fra. Det skaber tryghed og danner grundlag for gode præstationer. Vi bidrager alle positivt til fællesskabet.

 Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram