Bliv sponsor i KVIK 

I KVIK har vi en sponsorafdeling hvis formål er at forsøge at tegne ftaler med virksomheder, fonde og privat personer ud fra et kommercielt synspunkt. Dette betyder at de aftaler der laves skal give værdi for virksomhederne og KVIK har en forpligtigelse til at kommercielt støtte dem der støtter os.

I modsætning til sponsorsvøm hvor midlet til at skaffe penge via personlige relationer er sponsor afdelingens opgave at lave kommercielle aftaler med virksomheder

mere end vi kan tilbyde de betalende virksomheder en kommerciel værdi af deres deltagelse til sponsorsvøm. Typisk og også i KVIK’s tilfælde vil sponsorsvøm være en ret effektiv måde at få pengene ind på da den personlige relation er kritisk så længe det trods alt er begrænsede beløb vi taler om.

I takt med at KVIK bliver større og stærkere bliver det mere oplagt at forsøge at ”sælge” den kommercielle værdi der ligger i klubben. Udfordringen er ud over at det er et tungt arbejde at forsøge at sælge vores fantastiske klub og sport så kræver det desværre også at klubben optræder kommercielt og professionelt for at nogle firmaer ønsker at bygge deres branding/budskab på baggrund af os.

Vi har derfor i en del år forsøgt at udvikle begge dele: Vi har forsøgt at aktivere nogle forældre til at tage slæbet med at jagte firmaer for sponsor kontrakter samtidig med at vi har forsøgt at udvikle KVIK til at præsentere sig attraktivt.

KVIK som attraktiv sponsor emne

Udfordringen er naturligvis at svømmere er i KVIK for at svømme og de færreste forstår at det er godt at optræde kommercielt attaktivt. Dels går pengene kun indirekte til dem og dels er de færreste elitesvømmere modne nok til at kunne repræsentere et brand kommercielt.

Ved kontinuerligt arbejde er det lykkedes at få Elitehold i KVIK til at optræde kommercielt attraktivt. I modsætning til andre klubber vil selv sådan en lille ting som holdbilleder være skarpe i setup og udtryk. (Andre klubber viser billeder af svømmere der ligner et fritidshold fra et baggårds fritidshjem en søndag morgen) imens KVIK’s elitehold’s billede ligner mere et tysk foldboldlandshold i setup og udtryk.

Dette kombineret med at en konstant påvirkning af svømmerne til også mandag morgen at optræde i det udlevede sponsortøj gør at det er blevet nemmere at sælge KVIK til virksomheder.

Selve udvalget

Hvor vi for nogle år siden oplevede forældre som mente at deres opgave i sponsorudvalget var at fordele indtægter til netop deres børn er det inden for de seneste år takke være dygtige forældre og bedste forældre at få tegnet en del gode aftaler. Udvalget tegner aftaler for omkring 100.000 kroner om året og pengene går direkte til konkurrenceafdelingen.

De dygtigste i udvalget er dem der enten har rigtig mange kontakter til potentielle sponsor emner eller nogle der er rigtig dygtige til at tale med virksomheder. Vi har i en del år af en bedste forældre som har evnen til at næste give dårlig samvittighed hvis man som virksomhed vælger at takke nej til at blive sponsor.

Under alle omstændigheder er det et slid at være en del af et sponsorudvalg men det er efter min mening et af de allermest vigtige funktioner hvis vi skal udvikle KVIK’s elite satsning: Vi er nok på grænsen for hvad vi kan hive ud igennem almisser via sponsorsvøm og tilskuddet fra KVIK til Konkurrenceafdelingen er stagneret og faldet de seneste år så skal vi have mere elitesvømning så skal vi selv skaffe pengene og via sponsorering er den helt rigtige måde at gøre det på.

Aftalegrundlaget

Som sponsor i KVIK tegnes typisk en af følgende aftaler

Stævne/løbs sponsor:

En virksomhed køber typisk rettigheden til stævnets navn eller virksomheder køber rettet til et enkelt eller flere løb til et stævne.

Naturligvis er disse aftaler individuelle i både indhold og pris.

Hoved sponsor/Firmasponsorat:

For store virksomheder forsøger sponsorudvalget at tegne en hoved sponsoraftale hvor indhold, forløb og beløb er til forhandling og individuelt.

Vi har tidligere haft forskellige hovedsponsorer og i de tilfælde hvor deres produkter har passet til os som målgruppe og de har haft en aktiv tilgang til virksomhedens del opnået en vis succes.

De fleste aftaler er dog standardaftaler:

Sponsoratet koster typisk kr. 3.000 og dækker følgende:

  • Skilt på stationær sponsortavle.
  • Skilt på flytbar sponsortavle.
  • Bannerreklame på KVIK’s hjemmeside.
  • Bannerreklame på storskærm i forhal i Kastrup Svømmehal.

Der ud over har vi i tidens løb lavet aftaler med logo på træningstøj og tryk på bukser. Vi har dog ikke været i nærheden af sponsor som er interesseret i at ”eje” klubtrøjen. Det siger sig selv at den kan vi kun sælge en gang så prisen er derfor naturligvis ganske høj.

Skulle du være interesseret i den spændende opgave med at arbejde med sponsorer eller sidder du og kunne være interesseret i at blive sponsor for KVIK så skriv til sponsorudvalget på følgende e-mail eller tag fat i en af medlemmerne i udvalget som du finder på klubbens hjemmeside.

E-mail: sponsor@kvikkastrup.dk

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram