Etiske normer for udøvere

De fleste udøvere søger idrættens indbyggede værdier. Idrætten kan give mange gode oplevelser af glæde, fællesskab, udfordring, spænding, præstation og udvikling.
Her ser man idrættens nære slægtskab med legen, og under de umiddelbare oplevelser ligger der dybere værdier. I idrætten kan udøvere på konkret og direkte vis afprøve, hvem de er, og hvad de kan blive, ligesom de kan afprøve forholdet til andre mennesker. I idrætten udforsker udøveren sin identitet og egenart. Således kan idrætten være en arena for menneskelig vækst og udvikling.
Men idrætten har også slægtskab med kampen og konflikten. Og konfliktindstillingen kan give destruktive udslag. Konkurrencen kan blive en strid om ekstern gevinst: prestige og profit. Under konkurrencer kæmper nogle med frygten for at tabe, og andre bliver kyniske og tager ethvert middel i brug for at vinde. Således kan idrætten være en arena for degradering af mennesket og menneskelige værdier.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner udøvere,
der søger idrættens positive værdier.

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Vis værdighed både ved sejr og nederlag!
 3. Overhold idrættens regler og normerne for fair play i din idrætsgren!
 4. Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
 5. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 6. Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 7. Undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til alle idrættens aktører!
 8. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!
 9. Tag selv hovedansvaret for din idrætslige udvikling og præstationer!
 10. Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence!
 11. Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 12. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 13. Undgå intim kontakt med din træner!
 14. Involvér dig ikke i dopingmisbrug!
 15. Spil aldrig på dig selv eller modstanderen!
 16. Misbrug ikke din insider-viden i forbindelse med spil.

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram