Arbejdszoner når vi er til stævner

Når klubben er til stævner, er det vigtigt at for alle parter at forstå hvad rollerne er, så svømmerne har optimale forhold til at performe i.
Stævner er der hvor vi som klub viser hvad vi kan og hvem vi er. Svømmerne har derfor brug for at vide hvilke retningslinjer de skal efterkomme for bedst muligt resultat. Det er også en retningslinje for trænere, forældre, holdledere og andre interessenter.

Herunder vises en figur. Det er ud fra denne figur vi vil benytte ikoner til forklaringen af retningslinjerne.

 

Zone 1 (familiezone samt andre interessenter)

I denne zone kan forældrene frit opholdt sig. Det er ikke altid at det er nemt at finde plads i en svømmehal når klubberne først har placeret deres svømmere. Vi henviser til vigtigheden af at zonen bliver holdt så svømmerne bedst muligt kan performe. Svømmerne har selvfølgelig lov til at opholde sig i zonen og det er også her at man kan mødes og snakke med andre svømmere.

Holdets leder, holdlederen, er ansvarlig for, i samarbejde med træneren, at fortælle forældrene hvor vores zonerne er til et givet stævne. Det er også holdlederens ansvar at holde styr på hvornår svømmerne skal være ved holdet. Det kan være til møde eller fælles hepning. Holdlederens ord vil til hver en tid være retningsgivende.

Denne linje indikerer zones adskillelse. Zone 2 og 3 er arbejdszoner for trænere og svømmere.

Svømmerne og holdet som sådan, her markeret med grønt for at indikere deres frie gang mellem zonerne. Der er en forventning til at man primært opholder sig hos holdet. Man kan sagtens være hos familie, men dette er ikke primært opholdssted til et stævne. Giv en træner eller holdleder besked på hvor du gå hen. Når i zone 2, skal man som hold (svømmer individuelt) være opmærksom på at nogle svømmere skal have samtaler eller er ved at klargøre sig.


Zone 2 (samvær, forberedelse, udførsel)

I zone 2 skal svømmeren, når der skal forberedes, stille og roligt trække væk fra holdet og begynde at forberede sig (opvarmning, mental opladning, samtale med træner). Derfor markeret med gult. Alt med gult vil svømmeren kun delvis være tilgængelig (= har en opgave de skal være klar til).

Der forvent absolut koncentration op til starten og selvfølgelig under selv løbet.
Her arbejdes der med trænerens og svømmerens plan for udførelse. Svømmeren er i disse to faser ikke tilgængelig for nogen.


Zone 3 (trænerens og svømmerens udviklingszone)

Inden et løb har træner og svømmer en samtale omkring udførsel og forventninger til løbet. Efter et løb vil svømmeren returnerer til træneren til tilbagemelding.


K5 – K4

àFørst en kort tilbagemelding (godt gået, tøj på!) à tøj på   àlængere tilbagemelding à forfra eller fri hvis løbene ligger tæt. /

 

K3 – (K2)

àFørst en kort tilbagemelding (godt gået, tøj på!) à tøj på  (eller à udsvøm/anden restitution hvis der er tid- og / eller mulighed) à længere tilbagemelding à forfra hvis løbene ligger tæt eller fri /

 

K2, K1, Elite

Først en kort tilbagemelding (godt gået, tøj på!) à tøj på  eller à udsvøm/anden restitution à længere tilbagemelding à forfra eller fri hvis løbene ligger tæt. /

Såfremt svømmeren skal til præmieoverrækkelse, vil denne være klar til det. Op til og under er svømmeren kun delvis tilgængelig, derfor markeret med gult. KVIK-trøje på hvis ikke andet er aftalt.


Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram