Handelsbetingelser


 
Virksomhedsoplysninger
Organisationens juridiske navn: Svømmeklubben KVIK Kastrup
Selskabsform: Forening
CVR : 20583517
Officielle - mail adresse: kontor@kvikkastrup.dk
Officiel web - adresse: www.kvikkastrup.dk

 1.  Pris og betaling
  1. Det er en forudsætning for medlemskab af organisationen, at du tilmelder dig betaling via betalingskort, som er godkendt af organisationen og dennes leverandører.
  2. Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du organisationens vilkår.
  3. Når du anvender hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra organisationen, accepterer du, at organisationen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i handelsbetingelserne.
  4. KVIK modtager betaling med Mobilepay, Dankort, VISA-Dankort og Mastercard. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme.
  5. Alle dine kortoplysninger krypteres med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen.
  6. På de fleste hold kan du vælge at betale kontingentet i to rater. Hvis du vælger det, vil 2. rate (og kun 2. rate) blive trukket automatisk.
  7. Ved tilmelding til ny sæson skal oplysningerne afgives på ny.
  8. Kontingentbetaling i en forening er betaling for et medlemskab af klubben, ikke for en bestemt mængde svømning på et specifikt hold.
   At være tilmeldt ventelisten er en service, og ikke et medlemskab. En plads på ventelisten er kun gældende i den aktuelle sæson.
 2. Løbende/automatisk træk
  1. Ved løbende/automatisk træk skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at organisationen fremover må trække betalinger fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af organisationen.
  2. Beløbet du skal betale for medlemskabet af organisationen, trækkes automatisk via dit betalingskort.
  3. Du kan senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.
  4. Ved løbende/automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos organisationen, men hos DIBS A/S.
  5. Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender organisationen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingent betalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.
  6. N år du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i organisationens Klubmodul og rette dette.
  7. Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på organisationens Klubmodul som beskrevet ovenfor.

 3. Fortrydelsesret
  1. Som udgangspunkt er der ingen fortrydelsesret på købte ydelser såsom kontingenter, holddeltagelse o.l. (se evt. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12"). KVIK refunderer dog kontingentet, hvis du senest 14 dage efter aftaleindgåelsen giver KVIK meddelelse om, at du har fortrudt købet. 
  2. Har du købt en vare i webshoppen har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder fra leveringstidspunktet. Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en vare, skal du give meddelelse til KVIK herom senest 14 dage efter leveringstidspunktet. Varen skal straks herefter returneres til den organisation, som leverer varen. Du skal selv betale eventuelle fragtomkostninger. 
 4. Ansvarsfraskrivelse
  1. Klubmodul ApS og nærværende organisation, sportsklub eller organisation er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
  2. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af hjemmesiden eller Klubmodul.
  3. Der tages forbehold for taste - og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
  4. Klubmodul ApS og nærværende organisation indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
  5. Selvom man tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Klubmodul ApS og nærværende organisation kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og Klubmodul ApS og nærværende organisation forpligter sig ikke til at opdatere materialet.
  6. Klubmodul ApS og nærværende organisation er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
  7. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Klubmodul ApS og nærværende organisation.
  8. Klubmodul ApS og nærværende organisation påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Klubmodul eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.
  9. Hvis du ønsker at reklamere på en ydelse eller service, skal du kontakte os.
  10. Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på hjemmesiden. Medmindre Klubmodul ApS eller nærværende organisation ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Klubmodul ApS og nærværende organisation ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.
  11. Svømmeklubben KVIK Kastrup kan ikke holdes ansvarlig for aflysning af undervisning, som er forårsaget af udefra kommende beslutninger og hændelser, som fx for lavt klor, temperaturforhold, renovering samt i tilfælde af opkast/afføring i vandet. Aflysninger vil i videst muligt omfang blive meddelt brugerne så snart informationen er os i hænde. Aflysning på dagen vil blive annonceret med SMS.
  12. Svømmeklubben KVIK Kastrup forbeholder sig retten til at foretage ændringer i trænerteamet i forhold til det oplyste program og i løbet af sæsonen. Såfremt der ikke er tilmeldinger nok til oprettelse af et hold forbeholder vi os retten til at ophæve købet og det indbetalte kontingent tilbagebetales. Skulle der være frafald af træner hvor ny ikke kan skaffes og holdet annulleres, refunderes kontingentet helt eller delvist i forhold til antal underviste gange.

 5. Kundeservice
  1. Vi bestræber os på at yde den bedst mulige medlemsservice overfor vores medlemmer. Samt at kunne tilbyde den bedst mulige undervisning/træning.
  2. Generelt vil vi så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte os ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det eventuelle telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.
  3. Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte os, og vi vil forsøge at hjælpe dig.
  4. Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte os som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at vi accepterer dine ønsker.
  5. Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, vi har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.
  6. Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, vi har leveret, så kontakt os venligst hurtigst muligt. Vi bestræber os på at alle får en god oplevelse og jo før du henvender dig jo bedre.

 6. Force majeure
  1. Vi er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol(Force majeure).
  2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter is ær (uden begrænsning) følgende:
  3. strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
  4. civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
  5. brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
  6. umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
  7. umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
  8. en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
  9. Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram