Kære alle svømmere og forældre i konkurrenceafdelingen.

Som en konsekvens af Niels-Jørgens opsigelse, har vi i KVIK kigget indad for at vurdere, om der kunne være behov for at gøre tingene anderledes for at sikre svømmerne de bedste muligheder for at udvikle deres talent og udleve deres drømme.

Vi har derfor besluttet, at vi pr. 1. august 2021 ændrer struktur i konkurrenceafdelingen. Udviklingen de seneste år har vist, at det som cheftræner tidsmæssigt ikke har været muligt både at være hovedtræner for klubbens elitehold og samtidig styre den elitære satsning og konkurrenceafdelingens organisation. Fremadrettet deles cheftrænerjobbet i to, hvorfor vi etablerer en stilling som henholdsvis sportschef og elitetræner.

Om ændringen siger klubbens formand Jan Urban Hansen: ”Med de ambitioner KVIK har for klubbens elitesatsning, har vi vurderet det nødvendigt at oprette en stilling som sportschef, sa°ledes at der bliver skabt tid og rum til at sikre den røde tråd i klubbens konkurrenceafdeling, herunder at få udbygget klubbens talentudvikling, sa°ledes, at KVIK også i fremtiden vil kunne udvikle nogle af Danmarks bedste svømmere.”

Stig Michaelsen indtræder den 1. august 2021 i stillingen som sportschef, og forlader derfor sin stilling som K2 træner og talentudvikler. Arbejdet med talentudvikling lægges herefter ind under sportschefen i samarbejde med hele konkurrenceafdelingens trænerstab.

Stig Michaelsen udtaler:

”Stillingen som sportschef var ikke svær at sige ja til, selvom tanken om ikke at have ”sit eget” hold var en anelse angstprovokerende, da det har været omdrejningspunkt for min trænergerning de seneste 15 år. Jeg ser dog meget frem til muligheden for at kunne stå bag trænerteamet og deres svømmere, og bruge min tid på at arbejde med de nogle af ting, der altid har været nedprioriteret grundet manglende tid.

Jeg ser frem til arbejdet med at forbedre KVIKs samlede tilbud til svømmerne, særligt på K1 og Eliteholdet samt etablere forståelse omkring kerneopgaven i konkurrenceafdelingen fra svømmeskolen og hele vejen til det højeste niveau i konkurrenceafdelingen.”

I stillingen som elitetræner har KVIK indgået aftale med Thomas Lund. Thomas kommer fra VG17, hvor han har været cheftræner siden 2018. Thomas har igennem en årrække været en væsentlig del af udviklingen af elitesvømmere, først i A6 og siden i Gladsaxe og Lyngby.

Thomas Lund udtaler:

”Det er en stor og spændende opgave at skulle overtage KVIK’s bedste svømmere. Arven efter Niels-Jørgen Jørgensen og hans forgængere tilbage fra John Ludvigsen som førte KVIK frem i slut 1980’erne, kan virke stor. Jeg har stort mod på opgaven og ser frem til at blive en del af KVIK’s organisation. Jeg glæder mig til at indgå i klubbens fællesskab, og til sammen med resten af trænerstaben at samarbejde med KVIK’s elitesvømmere og hjælpe dem med at udvikle deres talent og indfri deres drømme og ambitioner.

Jeg glæder mig desuden til samarbejdet med Dansk Svømmeunion og Team Danmarks NTC omkring KVIK’s bedste svømmere. Jeg er sikker på, at der er åbenhed, støtte og viden at hente på en måde sa° den enkelte svømmer får de bedste muligheder for at indfri sit potentiale.”

Med forfremmelsen af Stig Michaelsen til sportschef blev stillingen, som træner for klubbens K2-hold, ledig. Denne stilling er blevet besat af Lars Merl. Lars kommer fra en lignende stilling i Køge Svømmeklub.

Lars er født og opvokset i Køge, først som svømmer på højeste nationale niveau, og siden som træner for næsten alle klubbens forskellige hold.

Lars udtaler:

”Jeg ser frem til at arbejde i KVIK, som jeg mener har et sundt og udviklende miljø for både svømmere og trænere. Jeg glæder mig til at styrke klubben, med det jeg kan og er.

Tak til KVIK for at se mig i klubbens set up fremadrettet. Det bliver en spændende udfordring at skulle arbejde med KVIKs unge talenter.”

Thomas Lund og Lars Merl starter i KVIK 1. august 2021, og det vil være muligt at møde dem onsdag den 14.7. til KVIK’s kravtidsstævne i Kastrup Svømmehal.

Med de nye trænere på plads for Elite og K2, mangler vi nu at besætte stillingen som K1 træner. Der har været flere mulige trænere i spil til denne vigtige trænerpost, men vi har desværre ikke lykkedes med at finde den helt rigtige endnu. Vi har i vores arbejde prioriteret at fokusere pa° at finde den rette person til stillingen i stedet for ”bare” at finde en træner. Derfor bliver stillingen indenfor kort tid slået op med henblik på tiltrædelse 1. september 2021. Fra sæsonstart vil træningen af K1 blive varetaget af Christian Rasmussen og Rasmus Härstedt, som svømmerne kender i forvejen, med assistance fra andre trænere fra K-afdelingen. Vi er fuldt ud klar over, at det måske ikke er den bedste melding at få på vej på sommerferie, men jer der svømme på K1 skal vide, at vi virkelig arbejder for at finde jer den bedste træner. Det er vigtigt for os at finde den rigtige træner, og har med ovenstående løsning vurderet, at I med nogenlunde ro i maven kan gå på sommerferie og møde ind til sæsonstart med en kendt plan og nogle kendte trænere pa° kanten til at sikre, at I kommer godt i gang med sæson 2021/2022. 

Med ønsket om en god sommer til alle på Svømmeklubben KVIK’s vegne.

Jan Urban Hansen
Formand

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup