Niels-Jørgen Jørgensen stopper som cheftræner i Svømmeklubben KVIK Kastrup

Det er med dyb beklagelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup har modtaget Niels- Jørgen Jørgensens opsigelse. Niels-Jørgen stopper som cheftræner med udgangen af Juli måned og har sidste arbejdsdag ved afslutningen af DM.

Niels-Jørgen har været en af Svømmeklubben KVIK Kastrups mest succesfulde trænere gennem tiderne. Han har været cheftræner i KVIK siden 2012 – kun afbrudt af en kortere ansættelse som cheftræner i en del af sæsonen 2018/19 i Stavanger, Norge, hvor det efter en kortere periode lykkedes at få ham tilbage som cheftræner i KVIK.

Med Niels-Jørgen Jørgens opsigelse vil der også denne gang blive et vakuum i KVIKs konkurrenceafdeling, og opsigelsen vil kalde på ændringer af både organisation og bemanding.

Niels-Jørgen forlader en klub der gennem de sidste to år, med ham som arkitekt, har arbejdet på at etablere et helt nyt setup for klubbens elitære satsning. Med hans afgang skal andre ind og overtage ansvaret for konkurrenceafdelingen, hvilket derfor også vil medføre nye ændringer.

En ny organisering og bemanding er ikke endeligt på plads, men som en konsekvens af Niels Jørgens opsigelse er det besluttet, at cheftrænerens rolle fremadrettet ændrer karakter således at fokus bliver rettet mod sparring og coaching af afdelingens mange dygtige trænere samt styring af afdelingens mange aktiviteter.

Ovenpå en lang og meget vanskelig periode hvor corona har sat dagsordenen, og hvor udfordringerne for KVIK har været omfattende, er det vores opfattelse at vi er stærkt på vej tilbage med fornyet energi i forhold til KVIKs fremtid både som samlet klub og i særdeleshed i konkurrenceafdelingen.

Ambitionen er derfor uforandret – KVIKs mål er fortsat at være blandt de bedste klubber i landet.

Hvilke nye navne der vil komme til KVIK i den nærmeste fremtid, er endnu ikke på plads, men information herom vil komme løbende.

På Svømmeklubben KVIK Kastrups vegne

Jan Urban Hansen

Formand

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup