Kvik Kastrup d. 8/9 2021

Kære medlemmer i KVIK Kastrups Svømmeskole

Vedr. kontingentrefusion.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede klubbens bestyrelse hvor meget og hvordan en kontingentrefusion skal iværksættes.

Inden jeg orienterer om beløbet, vil jeg gerne dele de overvejelser bestyrelsen har været igennem.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubbens bestyrelse hellere end gerne ville tildele en fuld kontingentrefusion – men gjorde de det, ville klubben ikke eksistere mere. Som tidligere nævnt, har vi ingen kontingentindbetalinger, så ville vi være nødt til at lukke og slukke og der ville ikke kunne tilbydes svømmeundervisning mere i KVIK Kastrup.

Vi har drevet fra marts 2020 en Corona ramt klub, hvor vi har haft en del faste udgifter, i forhold til bare at holde klubben kørende.

Det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at anmoder for mange om kontingentrefusion, kan det blive endda overordentlig kritisk for KVIK Kastrup.

Vi valgte at fastholde vores trænere og instruktører under Corona krisen, da vi synes vi har nogle af de bedste trænere/instruktører, som vi ville være bange for at miste til andre svømmeklubber, for ikke at tale om andre erhverv. Godt nok søgte vi lønkompensation da vi hjemsendte vores trænere/instruktører – en kompensation vi ikke fik for alle og ”kun” 90 % for de fastansatte i K-afdelingen og 70 % i Svømmeskolen, Vandpolo og TRI. (jeg ville kun nævne svømmeskoletrænerne og ikke resten af klubben)

Så snart det overhovedet var muligt for os under Corona krisen, igangsatte vi nogle ekstrainitiativer for vores svømmeskolebørn, ligesom vi også nu forsøger at tilbyde ekstra svømning hen over sommeren. Jeg er klar over at de ekstra tidspunkter ikke altid lige passer ind i jeres planer, men vi forsøgt at anvende al den ekstra tid vi har fået at kommunen i vores svømmehaller på bedst mulige vis. Ligesom vi også hen over sommeren kommer til at tilbyde ekstra svømning i den ledige tid vi kan få af kommunen.

Så snart der overhovedet var en åbning i forhold til at kunne svømme – satte vi i gang. Dog var der restriktioner i sådan en grad, at vi blev nødt til at sætte såkaldte Corona vagter på, der sørgede for at myndighedernes krav blev overholdt. Det var godt vi gjorde det, for politiet var ude at tjekke flere gange, men forældrene i samarbejde med vores pligtopfyldende Corona vagter klarede det fortræffeligt. Det har dog været en større ekstra udskrivning af løn til Corona vagterne. Jeg kan orientere om, at det er langt fra alle klubber, der gjorde som vi – de holdt simpelthen helt lukket.

Vi har kigget dybt ind i klubbens økonomiske situation og valgt at det kun er svømmeskolen som kan søge refusion. Det betyder at vores K. afd., Vandpolo, TRI og Floorball ikke bliver tilbudt en refusion.

Vi har vurderet at det er lidt over en fjerdedel af sæsonen, som har været lukket, ergo lidt over 500 kontingent kroner.

Vi har brugt ca. 100 kr. pr. medlem på ekstra initiativer inkl. Corona vagter, ca. 200 kr. pr. medlem for at holde klubben kørende.

Det betyder, at vi kan tilbyde op til 200,- kr. pr. medlem i svømmeskolen.

Jeg vil gerne anmode dem af jer, som kan undvære disse 200,- kr. om ikke at søge - da jeg ville gøre jer og klubben en bjørnetjeneste, hvis ikke jeg fortalte jer, at det vil være overordentlig kritisk for KVIK Kastrup, hvis alle medlemmerne i svømmeskolen søger om refusion. Så dem af jer, som har mulighed for at lade pengene blive i klubben – please gør det, det vil være en kæmpe hjælp for os fremadrettet.

Er du en af dem, som er nødt til at anmode om de 200,- kr. bedes du udfylde nedenstående talon og returnere den til Klubchef Kaj Flyger på e-mail: klubchef@kvikkastrup.dk eller også bare aflevere talonen på kontoret, senest søndag d. 1. november 2021

-----------------------klip--------------------------klip--------------------------------klip-------------------------------klip-------------------------------klip----------------------------

Navn på svømmer 1:___________________ medlemsnummer: ___________________________

Navn på svømmer 2:___________________ medlemsnummer: ___________________________

Navn på svømmer 3:___________________ medlemsnummer: ___________________________

Undertegnede ønsker: 50 kr.___ 100 kr.___ 150 kr. ___ 200 kr.___ retur i kontingentrefusion.

Dato:                                  Underskrift:

________                           ____________________

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup