Generalforsamling

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 28 oktober kl. 18.30 i klubhuset, Kastrupsvømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup

Dagsorden for generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretninger

1. Formand

2. Afdelingslederne

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger

4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, på valg i ulige år formand, sekretær og menigt medlem

7. Valg af afdelingsledelser

    1. K – afdelingen
    2. Vandpoloafdelingen
    3. Tri afdelingen

8. Valg af ekstern revisor

9. Eventuelt


Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt på klubbens kontor, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

På bestyrelsens vegne

Jan Urban Hansen

Formand

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup