Formandens beretning 2022


2021 startede med at vi var lukket ned de første måneder, eliten både i svømning og vandpolo havde tilladelse til at træne, medens alle andre måtte stå udenfor på gaden.

Da vi endelig igen kom i gang, var vi i bestyrelsen meget usikre på, om vi kunne få økonomien til at hænge sammen idet medlemstallet var faldet meget. Vi vidste dog, at der var et stort potentiale i Pilegårdsbadet, idet vi havde fået udvidet træningstiden markant der, da man åbnede den nye svømmehal på Vestamager. I april var mange medlemmer ude at dele flyers ud, for at gøre opmærksom på, at vi fortsat eksisterede og at vi havde plads på holdene – det hjalp!

Fra maj og året ud steg medlemstallet og ved årets udgang havde vi sat ny rekord flere gange.

Med et medlemstal på 3000 blev økonomien stabiliseret.

Det ville snart vise sig, at konkurrenceafdelingen stod overfor store udfordringer. I maj blev Ørn Arnarson, sygemeldt og vores 1. hold stod uden træner. Heldigvis kunne Christian Rasmussen træde til sammen med Rasmus Härstedt. De sørgede for, at træningen blev holdt på et fint niveau. I juni blev der indgået en aftale med Ørn og han stoppede i konkurrenceafdelingen.

14/6-21 meddelte Niels-Jørgen Jørgensen så, at han skiftede til en anden klub pr 1/8-21, det gav os 17 dage til at få etableret en ny plan for konkurrenceafdelingen. De 17 dage skyldtes, at man 1/7 skal have indgået aftale med nye trænere, da de som regel har en måned opsigelse i den klub hvor de er ansat – der var krise.

Det blev besluttet at lave en omorganisering af klubbens trænerstab og sammensætning. Stig Michaelsen som var talentudvikler blev ansat som sportschef. Da dette var på plads, gik formand, klubchef og sportschef i gang med at få trænerkabalen til at gå op. Inden 1/7-21 havde vi cheftræner Thomas Lund og K2 træner Lars Merl på plads, men trænerstillingen på K1 var det ikke lykkedes at besætte. Vi startede derfor sæsonen op med Christian og Rasmus på denne post.

I den sidste del af sommeren faldt den sidste brik på plads, og Mads Mai kunne tiltræde i KVIK som træner for K1 d. 1/9-21.

Der skal her lyde en kæmpe tak til Christian Rasmussen og Rasmus Härstedt for deres flotte indsats i en meget presset situation omkring K1.

Ved den udsatte generalforsamling i september fratrådte Mette Gaard som eliteleder. Grith Puggård var villig til at overtage posten i perioden frem til generalforsamlingen i marts 22, for at en overlevering af alle hendes frivillige opgaver kunne overdrages uden alt for meget panik og et nyt team kunne oplæres i hendes mange arbejdsopgaver.

Stor tak til Grith, ikke kun for hendes indsats i de seneste 6 måneder, men også for en kæmpe indsats på mange niveauer i klubben gennem årene.

Det er en kendt ting, at store træer skygger for de mindre – nu er der i den grad mulighed for ny knopskydning, det er mit håb at mange vil komme frem og gøre en indsats.

Som tidligere nævnt var det ikke kun K-afdelingens elite der fik lov til at træne under nedlukningen. Vandpolo afdelingens 1. hold havde også tilladelse til at træne og spille kampe. Igen i 2021 var vores 1. hold i finalen ved DM, desværre blev det kun til sølv denne gang, men nederlaget blev det mindst mulige. KVIK tabt finalen efter omkamp og straffe. Det blev dog til sejr i pokalturneringen i efteråret, og der er god grund til at være optimist i forhold til finalen i 2022.

TRI afdelingen er efterhånden en mindre afdeling, men der er fortsat aktive som er med internationalt, der er således en af klubbens TRIatleter der har deltaget ved Ironmann på Hawaii!!!

Svømmeskolen har, i lighed med alle andre, haft deres udfordringer. Elene var så uheldig at blive påkørt og hun pådrog sig dermed et piskesmæld, hvilket medførte et længere fraværsforløb. Elene er nu tilbage, dog ikke helt på fuld tid. Tak til Karoline for en ekstraordinær indsats i den forbindelse.

Over sommeren havde vi 500 glade børn til sommercamps. De var et stort hit og vi er allerede godt i gang med at sælge dette års camps – den første er allerede udsolgt!!

Mit håb for 2022 er, at vi må få et helt almindelig kedeligt år, uden nedlukninger og alt for mange uheld.

Vi trænger til at få ro på, og for de folk som skal arbejde med nye opgaver er det mit håb, at man kan få løbet tingene stille og roligt i gang, og at man oplever det sjovt og positivt at være med. Mange har knoklet i nedlukningsperioden, og det har været opslidende, at klubben er blevet åbnet og lukket og, at vi har været i tvivl om arrangementer kunne gennemføres eller ej. Alt dette bragte os på randen af knock out. Men som jeg sagde sidste år “what doesen´t kil you makes you stronger” - så lad os vise omverdenen at vi kan.

Tak til alle frivillige som ansatte -ingen nævnt ingen glemt! I har alle en stor andel i at vi nu igen kan se fremad!

På bestyrelsens vegne

Jan Urban Hansen
Formand

 

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier