Formandens beretning 2020

Ved generalforsamlingen 2019 sagde jeg, at jeg så frem til 2020, idet 2019 nok havde været det mest kaotiske år nogen sinde og at 2020 umuligt kunne blive værre…. jeg skulle blive meget klogere!

I 2019 opsagde vi alt administrativt personale og skiftede medlemsstyringssystem, noget vi på sigt vil blive glade for, og som vi så småt begynder at profitere af, MEN overgangen var meget vanskeligere end først antaget.

Klubmodul, som er vores nye system, er både et medlemsstyrings- og regnskabssystem, smart når det er på plads og virker - uoverskueligt ind til da! Medlemsstyring og regnskab er livsnerven i klubben - det skal fungere!

I december 2019 ansatte vi Kaj Flyger som ny klubchef. Kaj er ikke fra svømmeverdenen, men kommer fra erhvervslivet med en baggrund i en stor amerikansk virksomhed og konsulentmiljøet. Da bestyrelsen besluttede at ansætte en klubchef var et af målene, at finde en person udefra, for at få nye øjne til at se på KVIK som forening og udvikle os på forretningssiden.

Den 11. marts 2020 lukkede Statsministeren landet og dermed også os ned.

KVIK var derfor lukket og generalforsamlingen blev udsat på ubestemt tid.

Bestyrelsen besluttede at holde vores trænere i arbejde, uanset at de ikke måtte møde ind og arbejde med vores aktive, det gjorde vi for at sikre at vi havde trænerne klar når der igen blev åbnet. Endvidere blev administrationen holdt i gang, noget der endte med at være et kæmpe plus for klubben og ikke mindst for os som frivillige. Administrationen sørgede for, at medlemmerne blev holdt orienteret om de forskellige tiltag der blev sat i værk, og samtidig blev der sørget for, at der blev ansøgt om støtte fra de forskellige hjælpepakker som regeringen sendte ud. Det var en uvurderlig hjælp. Når jeg ser tilbage, så er der ingen tvivl om, at vi som klub kom igennem corona krisen så godt som vi gjorde, fordi vi havde en velfungerende administration.

I 2019 havde vi ansat Stefanie Veber og Karoline Dyppel i Svømmeskolen, de havde et indgående kendskab til klubmodul fra deres tidligere ansættelse i Hvidovre svømmeklub - det var en kæmpe hjælp.

Overgangen fra Winkas til Klubmodul regnskabsmæssigt blev en større udfordring. Vi ansatte kassererens kone Charlotte Hemmingsen til at hjælpe med bogføring. Det var en oplagt løsning på et uoverskueligt problem. Charlotte var bankuddannet og hun udgjorde en stor hjælp for Steen i forhold til at få styr på bogholderiet. Udover Charlotte købte vi regnskabshjælp hos Klubmoduls partner på Fyn. Alt i alt blev overgangen fra Winkas til Klubmodul alt andet end nem.

I maj ansatte vi Bolette Niebe til at hjælpe med bogholder, primært omkring svømmeafdelingen. På dette tidspunkt var forholdet mellem Steen og Charlotte på den ene side og svømmeafdelingen på den anden, ganske dårligt.

Stefanie Veber var gravid og fødte en sød og frisk dreng i maj, hun gik derfor på barsel

I starten af sommeren fandt bestyrelsen det nødvendigt at skære i alle de aktive afdelingers budgetter. Vi var usikre på, hvor vi stod økonomisk, og usikkerheden blev ikke mindre af, at vi havde lovet at tilbagebetale en del af kontingentet for 2. kvartal på grund af corona nedlukningen.

Svømmeafdelingen rykkede for en status for hvor klubben stod økonomisk, og vi lovede at den ville være klar i starten af august - det blev den desværre ikke

Dette og tiltagende gnidninger gjorde, at svømmeafdelingen besluttede at udtale mistillid til Steen som kasserer.

Steen og jeg holdt et forsoningsmøde med svømmeafdelingen - uden held.

I det lys tog Steen konsekvensen og trak sig som kasserer, i samme forbindelse opsagde Charlotte sin stilling.

Jeg er meget ked af, at sagen løb så meget af sporet som den gjorde, og jeg føler ikke at Steen havde fortjent den exit han fik!

Den resterende bestyrelse, Sebastian Storm og Sophia Skou, tog konsekvensen af Steens beslutning og trak sig fra bestyrelsen. Begge deres pladser var derfor på valg ved generalforsamlingen. I februar var Thomas Guldbergs stoppet og hans plads havde været vakant siden da.

Der skulle derfor næsten vælges en helt ny bestyrelse

Med Steens afgang stod vi uden kasserer, og det var derfor meget glædeligt, at Max Damborg var villig til at springe til.

På generalforsamlingen, som blev afviklet 22/9, gennemgik Max de kasserermæssige ting og han blev valgt som kasserer.

Ny næstformand blev Sonny Englund

Ny sekretær blev Louise Yde Frank

Nyt menigt bestyrelsesmedlem blev Tom Lauritzen

Vi fik tilladelse til at komme tilbage i vandet i slutningen af april 2020 og frem til sommerferien kunne vi langsomt åbne. Kommunen gav os mulighed for at holde åbent over sommeren, hvilket gav os mulighed for at tilbyde svømning til de der ikke var på sommerferie, noget mange var glade for.

Vi var igen klar til at åbne for vores medlemmer da sommerferien var forbi, men covid var desværre ikke under kontrol.

Pr 1. oktober 2020 fik Bolette Niebe job som skolesekretær og hun forlod os derfor. I den forbindelse tilsmilede heldet os endnu en gang. Vi fik Bente Härstedt tilbage til klubben, denne gang til en lønnet stilling som administrationsansvarlig. Det var et kæmpe scoop at få Bente tilbage, ikke nok med at hun har stor erfaring, hun er også en rigtig KVIKer med mange års frivillig erfaring.

I perioderne hvor KVIK var lukket ned, var det en stor fordel, at vi kunne fortsætte med at have Kaj og Bente til at arbejde på kontoret og klare alle de mange arbejdsopgaver der blev ved med at dukke op.

Vores elitesvømmere skulle på træningslejr i Spanien og K1 i Ungarn begge træningslejre blev aflyst. K2 skulle kun til Herning så de tog afsted – desværre blev både trænere og svømmere smittet på denne tur, og ikke længe efter lukkede klubben igen ned, og alle aktiviteter blev igen aflyst.

Vores elitesvømmere fik dog lov til at træne, som følge af nye regler omkring al elitesport i Danmark

I de få perioder hallerne var åbne efter 11/3 blev der knoklet med at skaffe folk til at forestå corona tjek, alternative omklædningsfaciliteter, optælling af at antallet af aktive ikke overskred det tilladte og meget andet.

 2020 er nu overstået og vi er godt i gang med 2021

What doesn’t kill you makes you stronger - sådan siger man på den anden side af ”dammen” og jeg må sige, at godt nok var 2020 det mest udfordrende år jeg endnu har oplevet, men det har også vist os, at KVIK er en forening af kolossal styrke! Nu i oktober 2021 er vi tilbage med alle vores aktiviteter på fuldt blus og mere til. Vi har aldrig været flere medlemmer end vi er i dag, og der er god grund til at tro, at vi kan blive endnu flere.

Tak til alle der har knoklet i denne for KVIK så svære tid, ingen nævnt ingen glemt.

Lad os se fremad - der er grund til at tro på KVIK også i fremtiden

Jan Urban Hansen

Formand

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Følg os på Sociale medier

Instagram