Sponsorsvøm

Hvad er sponsorsvøm?

Det er en årlig begivenhed i KVIK Kastrup, hvor det er muligt som svømmer at samle sponsorbeløb ind til sig selv og klubben. Når man svømmer meget, er det sjældent muligt at have et fritidsjob, og samtidig koster det en del at gå til svømning – så derfor kan det være rart at have en sponsor.

På sponsorsvøm-dagen svømmer alle tilmeldte svømmere, så langt som muligt på en time. Hver meter, der svømmes, sponseres med f.eks. 10, 20, 25, 50 øre eller 1-2 kroner. Der kan selvfølgelig også laves aftale om et fast sponsorbeløb (dog er mindstebeløbet 200 kr.). Man kan kun svømme denne dag, hvis man er sponseret. Halvdelen af sponsorbeløbet går til svømmeren selv og den anden halvdel til klubben. De penge, der svømmes ind, reserveres på en klubkonto i svømmerens navn (ophører man med at svømme i KVIK, tilfalder beløbet dog klubben). Pengene kan bruges til udstyr, træningstøj, træningslejre og arrangementer i klubregi.

Hvad skal du gøre?

Du skal i gang med at finde sponsorer. Print sponsorkontrakten og info- siderne om sponsorsvøm og KVIK, tag materialet under armen, kom i gang med at finde sponsorer. Vi har vedhæftet gode tip til, hvad du skal gøre, når du leder efter sponsorer.

Deadlines
 • Sponsordata og data til Sponsorbog skal afleveres elektronisk ved at du senest den 23. februar har indtastet dine data på hjemmesiden til Sponsorsvøm, se mere herom i særskilte infobreve.
 • De fysiske kontrakter bedes afleveret løbende i Den Klorfri i en lukket kuvert mærket Sponsorsvøm (Den Klorfri har åbent mandage, onsdage og fredage fra 17-20), eller i vores postkasse inde på kontoret. Absolut sidste frist for aflevering er 23. februar, kl. 20 i Den Klorfri.
 • Tilmelding til mad. Der er i lighed med tidligere år fællesspisning efter sponsorsvøm, hvor hele din familie er velkommen. Mere information herom senere, men seneste tilmelding til spisning er 12. marts kl. 19 via klubportalen.
 • Præmier til lotteri afleveres meget gerne løbende i Den Klorfri og senest den 14. marts, kl. 20.
Hvornår afholdes sponsorsvøm?

17. marts 2018 i Kastrup Svømmehal. Der er adgang til hallen og omklædning fra kl. 10.30.

Hvad sker der på sponsorsvøm-dagen den 17. marts?
 • kl. 10.45 Opvarmning for Talentholdene
 • kl. 11.15-12.15 Talentholdene heat 1 svømmer
 • kl. 12.25-13.25 Talentholdene heat 2 svømmer
 • kl. 12.55-13.25 K1, K2 og K3 varmer op – og inddeles i 3 hold
 • kl. 13.30 KVIK byder velkommen
 • Fra ca. kl. 13.00 – er der lotteri i den Klorfri.
 • kl. 13.45-14.45 HOLD 1 svømmer
 • kl. 14.00 frokost og banko for Talentholdene
 • kl. 15.00-16.00 HOLD 2 svømmer
 • kl. 16.15-17.15 HOLD 3 svømmer
 • kl. 17.45 Middag

For alle svømmere er der øvrige aktiviteter, som offentliggøres på dagen.

Hvordan får du indgået sponsoraftaler?

Du kan tage kontakt til virksomheder, forretninger, familie og venner. Du tager brochuren og kontrakten med og går ud til en mulig sponsor – tag evt. far eller mor med eller følges to og to. En god idé kan også være at forberede en lille præsentation af dig selv som svømmer: dit hold, hvor meget du træner – hvordan det går for dig – og hvad du håber for fremtiden.

Print Friendly, PDF & Email