Generalforsamling

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 20. marts 2018 i Klubhuset i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

For at kunne starte generalforsamlingen til tiden, vil dørene til Klubhuset åbne kl. 17.30.

Kl. 17.30-18.30: Registrering af fremmødte

Kl. 18.30: Generalforsamlingen starter

Dagsorden for generalforsamling
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
  1. Formand
  2. Afdelingslederne
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger
 4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse
 7. Valg af ekstern og intern revisor
 8. Eventuelt

For information om tidsfrister, stemmeberettigelse mm. henviser vi til foreningens vedtægter.

 

Print Friendly, PDF & Email