KVIK Rema1000 Aqua Camp 2021

På vores camps gør vi følgende:
 • Svømmerne er opdelt i hold á ca. 15 svømmere og 3 trænere
 • Der er 6 hold på en camp, som hver har deres egen afgrænsede base, både udenfor og indenfor
 • Holdene bliver, så vidt det er muligt, ikke blandet
 • Det er kun trænere som uddeler frugt og skænker saft
 • Alle hold har håndsprit
 • Der er to hold ad gangen som svømmer samtidig
 • Da vi svømmer 2 x 1 time om dagen og vasker os både før og efter så er hygiejnen utrolig høj
 • Børn under 16 år er fritaget for kravet om Coronapas i Danmark, jævnfør gældende regler
 • Trænere skal forinden campen forevise et gyldigt Coronapas, samt i løbet af ugen 
 • Vi henstiller til at alle kun møder raske op samt at alle tager hensyn til at være udenfor smitterisiko

Opdatering 26. april 2021

Seneste Covid-19 opdatering:

Nu er vi tæt på den genåbning, som vi vel alle har ventet på så længe – og mange spørger da også om, hvordan det kommer til at foregå. Det eneste vi i skrivende stund kan sige, er at vi starter svømningen for alle medlemmer under 18 år på onsdag d. 21. april. For medlemmer på 18 år og opefter er startdatoen formentlig d. 6. maj.

Mange spørger os under hvilke rammer det kommer til at forgå. Det kan vi desværre ikke sige noget om, før myndighederne, herunder kommunen, melder retningslinjer for brug af deres svømmehaller endeligt ud. Så snart vi har den udmelding, får I alle en lille notits om, hvordan rammerne bliver. Vi arbejder alle i klubben på, at uanset hvilket scenarie der bliver udmeldt til os, så er vi klar på onsdag. Bær over med os, hvis retningslinjerne bliver stramme, det vigtigste er, at vi kan komme i vandet igen. Bare for en god ordens skyld i forhold til babysvømning, så forventer vi naturligvis at ”den nødvendige voksne” kan gå med i vandet.

 

 

Opdatering 10. december 2020

Kære medlemmer i alderen 15-25

DGI anbefaler at alle i alderen 15 til 25 år, lader sig teste, så vi hurtigere kan åbne op igen.

Bliv testet nu

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk

 

Opdatering 7. december 2020

Kære medlemmer i Svømmeklubben KVIK Kastrup

Det er med beklagelse – men også med en stor forståelse af myndighedernes seneste udmelding kl. 12.00 d. 7. december – at vi lukker ned for vores aktiviteter i Svømmeklubben KVIK Kastrup.

Det betyder at der er svømning efter de foranstaltninger vi meldte ud i weekenden mandag d. 7. december og tirsdag d. 8. december.

Fra og med onsdag d. 9. december til foreløbig d. 3. januar 2021 er al svømning, med undtagelse af eliteholdet i vores konkurrenceafdeling, lukket ned. Klubbens elitehold har mulighed for at træne videre under yderst restriktive rammer henfør bekendtgørelsen for professionel- og højt national senior mesterskabsniveau.

Vi afventer myndighedernes kommende udmeldinger – men jeg lover vi gør vores bedste for at komme i gang igen, så snart det kan lade sig gøre.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er du/I velkomne til at kontakte mig på nedenstående mail eller telefon nummer.

Rigtig god jul og godt nytår til alle ansatte og familier i KVIK Kastrup. Vi håber I kommer Covid-19 fri igennem julen.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk

 

Opdatering den 3. december 2020 

Kære medlemmer i Svømmeklubben KVIK Kastrup

Som skrevet i går arbejder vi hårdt på at finde en løsning, således vi kan fortsætte svømmeundervisningen fra på mandag d. 7 december og frem til vi går på juleferie

De udfordringer vi har er følgende:

 • Max 10 personer samlet i et område inkl. trænere. Vi må fortsat dele vores bassiner op i 2 områder, med min 2 meter imellem – Dette gælder desværre ikke i vores varmtvandsbassin for vores mindste børn.
 • I modsætning til før, betyder 10 personer - 10 personer.
  • Eksempelvis babyhold er 4 babyer, 4 voksne og 2 instruktører.
  • Ingen ”nødvendige forældre” mere, som betød at hvis ens 4 eller 5 årige ikke kan lide at klæde om alene, så har vi et problem, da der kun må være 10 personer i omklædningsrummet.
  • Et hold er 8 svømmere og 2 instruktører.
  • Vi arbejder på at alle kommer til at svømme en gang til inden jul, men det er som sagt ikke helt nemt, da flere hold skal deles op i op til 4 mindre hold – og det har vi ikke vandtid nok til at kunne gøre.

Vores store udfordringer er således at ”nødvendige forældre” kan vi ikke tilbyde mere, samt vi skal have arrangeret at der kun er max 10 personer i omklædningsrummene ad gangen

Vi vender tilbage meget hurtigt og vi håber på Jeres positive indstilling uanset de tiltag vi er nødt til at tage.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk

 

Opdatering den 2. december 2020

Kære medlemmer.

Som I alle sikkert har erfaret, er der kommet stramninger fra myndighederne, i forbindelse med den voksende smittespredning i bl.a. Tårnby kommune.

Det vil også få en indflydelse på svømningen i KVIK Kastrup i den resterende del af 2020, men hvilken kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt.

Vi arbejder på højtryk, for at finde en løsning, gældende fra mandag d. 7. december 2020 og frem til juleferien.

Så snart jeg ved mere om evt. løsningsmodeller, melder jeg ud igen men ind til og med søndag d. 6/12, er alt som det har været den sidste stykke tid.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk 

 

Opdatering d. 26. november 2020

Kære alle.

En reminder til jer alle om at håndhæve de aftaler/regler vi har i vores svømmehaller inkl. omklædningsrum (se reglerne nederst i dette skriv).

Jeg modtager desværre flere og flere mail fra nogle af jeres medforældre om, at nogen af jer ser stort på de regler der er sat op for bl.a. omklædning og bad før og efter.

Ligeledes vil jeg bede jer respektere de unge mennesker som sidder som Corona-vagter – og som også har til opgave at gå ind i omklædningsrummene, for at tjekke op på, om alt er som det skal være.

Jeg vil venligst anmode jer alle om at følge reglerne. Hvis I/vi ikke følger dem, kan vi i værste tilfælde blive tvunget til at stoppe for svømningen indtil forsamlingsforbuddene slækkes.

Politiet besøger os jævnligt for at kontrollere om vi følger de regler vi har sat op.

Følg svømmehallens særlige skiltning om antalsbegrænsninger.

 • Adgang til svømmehal og omklædning er kun tilladt 10 min. før din undervisning starter. Efter undervisning skal svømmehal og omklædning forlades hurtigst muligt.
 • ”To tryks afvaskning” under bruseren før undervisning. Ét tryk til at gøre dig våd, sæb dig herefter ind og ét tryk til at skylle dig. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
 • Også ”To tryks afvaskning” efter undervisning. Gå derefter direkte i den tørre del af omklædningen, tør dig, tag dit tøj på og forlad svømmehallen hurtigt. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
 • Skabe i omklædningsrum må ikke benyttes. Tag dit tøj med ind i svømmehallen. Husk en pose eller taske med dit navn på. Når vi ikke benytter skabene, begrænser det smittespredningen.
 • Begræns forældretilstedeværelse i omklædningsrum og træn dit barn i at kunne klare omklædningen selv. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. Del gerne ansvaret, så én forældre kan hjælpe 2-3 børn i omklædning og brus.
 • Ingen forældre inde i svømmehallerne.
 • Omklædningsrum er ikke opholdsareal. Forhallerne må kun i meget begrænset omfang benyttes til ophold.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk 

 

Opdateret 24/11 2020

Der er nu gået en rum tid, siden vi havde vores større udbrud af Covid-19 blandt et par K-hold.

Siden har der været forholdsvis stille på den front.

Vi har haft 3 Covid-19 tilfælde - 3 forskellige steder i klubben.

Heldigvis var de smittede hurtige til at give os en tilbagemelding, således at kun ganske få personer blev berørt.

Tak til jer alle for den store disciplin I udviser – og ikke mindst støtte til alle – herunder vores Corona-vagter.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk

 

Opdateret 26/10 2020:

Vi har nu har fået klarhed omkring, hvordan de nye restriktioner påvirker KVIK Kastrups medlemmer og vi kan gladelig meddele at børn og unge kan allerede fra mandag 26. oktober stadig gå til svømning i KVIK Kastrup. Det vil sige at der er svømning både i dag og i morgen tirsdag den 27. oktober. Vores foreningstilbud for børn og unge er undtaget fra reduktion af forsamlingsforbuddet. For voksenhold vil særlige retningslinjer blive meldt ud.

Kære alle svømmere, trænere og forældre

Vi har siden fredag aften, hvor de nye corona retningslinjer blev meldt ud, arbejdet på at finde afklaringer på, hvordan svømmeundervisningen kommer til at foregå fremadrettet. Vi har fået klarhed på vores spørgsmål omkring, hvordan opdelingen skal tolkes og, hvem og hvor mange, der må være samlet hvorhenne og hvem der tæller som nødvendige voksne.

Nogle afklaringer er vi klar med, andre vil komme løbende i den kommende uge. I denne vigtige e-mail skriver vi om:

 • Børn og unge under 21 år kan fortsætte med undervisning/træning
 • Hvem er nødvendige voksne
 • Voksensvømmere over 21 år vil opleve ændringer
 • Mundbindsregler fra og med torsdag 29. oktober
 • Medlemmer af KVIK Kastrup skal efterleve de fælles corona retningslinjer.

Børn og unge under 21 år kan fortsætte med undervisning/træning
Børn og unge under 21 år kan fra mandag 26. oktober fortsat gå til svømning i KVIK Kastrup. Idrætsforeningers tilbud for børn og unge er undtaget fra reduktion af forsamlingsforbuddet. Der vil derfor, for børn og unge i idrætsforeninger, gælde samme regler som hidtil.

Hvem er de nødvendige voksne

Nødvendige voksne dækker over alle babysvømmere, tumlinge svømmere og familie svømmere. I kan fortsætte til svømning som hidtil. Ingen ændringer for jer.

Leg og svøm, svøm 5, svøm 6 og minihaletudse, gælder man KUN som nødvendig voksen, hvis ens barn ikke kan klare sig selv i omklædningsrummet. Eks. de 3-5-årige.

ALLE andre hold kan IKKE have deres forældre med i omklædningen.

Voksensvømmere over 21 år vil opleve ændringer
Er du voksensvømmer og over 21 år, vil der gælde andre regler, som vi melder ud til de berørte hold. Voksenmedlemmer af idrætsforeninger vil blive omfattet af det nye forsamlingsforbud på ti personer. Vores intention er, at vi stadig kan tilbyde voksenundervisning og træning, men på andre vilkår. Det kan blive færre eller kortere undervisningsgange, eller en helt anden løsning. Der kan blive tale om at aflyse enkelte hold mandag og tirsdag, indtil vi får afklaret rammerne endeligt. I vil eller har allerede modtaget en mail omkring reglerne på lige jeres hold.

Mundbindsregler fra og med torsdag 29. oktober
Medlemmer over 12 år skal fra og med torsdag 29. oktober bære mundbind/visir. Kulturministeriet har præciseret reglerne sådan her:

Når I ankommer til svømmehallen og indtil I går i omklædningen, skal der bæres mundbind/visir. I omklædningen skal mundbind/visir ikke bæres. Når I forlader omklædningen efter afvaskning og er på vej til svømmebassinet, skal I ikke have mundbind/visir på. Det vil sige, at når I er inde i svømmehallen, har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal I ikke have mundbind/visir på. Når I forlader omklædningsrummet efter endt undervisning, skal I igen have mundbind/visir på.

Medlemmer af KVIK Kastrup skal efterleve de fælles corona retningslinjer.
Vi beder indtrængende om, at alle medlemmer retter sig efter corona retningslinjerne, som vi har udarbejdet. Vi kan desværre se og høre, at det ikke er tilfældet i alle svømmehaller. Hvis medlemmer af KVIK Kastrup ikke er villige til at efterleve de opsatte retningslinjer, har vi ikke mulighed for at tilbyde undervisning. Vi kommer i de kommende uger til at øge vores tilstedeværelse i svømmehaller, forhaller og omklædningsrum. Det gør vi for at vejlede jer i at efterleve corona retningslinjerne og ikke mindst, fordi vi skal passe godt på hinanden.

Følg svømmehallens særlige skiltning om antalsbegrænsninger.

 • Adgang til svømmehal og omklædning er kun tilladt 10 min. før din undervisning starter. Efter undervisning skal svømmehal og omklædning forlades hurtigst muligt.
 • ”To tryks afvaskning” under bruseren før undervisning. Ét tryk til at gøre dig våd, sæb dig herefter ind og ét tryk til at skylle dig. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
 • Også ”To tryks afvaskning” efter undervisning. Gå derefter direkte i den tørre del af omklædningen, tør dig, tag dit tøj på og forlad svømmehallen hurtigt. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen.
 • Skabe i omklædningsrum må ikke benyttes. Tag dit tøj med ind i svømmehallen. Husk en pose eller taske med dit navn på. Når vi ikke benytter skabene, begrænser det smittespredningen.
 • Begræns forældretilstedeværelse i omklædningsrum og træn dit barn i at kunne klare omklædningen selv. Det gør det muligt for flere at kunne nå rettidigt frem til undervisningen. Del gerne ansvaret, så én forældre kan hjælpe 2-3 børn i omklædning og brus.
 • Ingen forældre inde i svømmehallerne.
 • Omklædningsrum er ikke opholdsareal. Forhallerne må kun i meget begrænset omfang benyttes til ophold.

Denne løsning kommer vi til at køre med året ud, medmindre vi modtaget nye retningslinjer. Vi kommer til i de kommende dage at være i tæt dialog med kommuner og myndigheder. Mange ting er stadig nye og usikre. Hvis der opstår ændringer, vil vi skrive til jer igen.

Vi håber at I kan deltage på jeres svømmeundervisning allerede i dag, men har også stor forståelse for at nogle ikke kan nå det og har lavet andre planer. Vi vil derfor fortsat efter bedste evne prøve at give jer en erstatningssvømmegang i slutningen af sæsonen til juni.

God og sikker svømning derude.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dkOpdatering - 25.10.2020

Kære Svømmere, instruktører/trænere og forældre.

Først og fremmest gode nyheder.

Lang de fleste af vores Corona ramte svømmere på K2 niveau er nu ude af isolation – resten forventes at komme ud af isolationen i løbet af få dage

Som I nok alle ved, meddelte Mette Frederiksen i fredags endnu en skærpelse af forsamlingsfriheden i foreløbig 4 uger, men formentlig resten af 2020.

Selvom det ikke skulle have indflydelse på alle vores svømmere under 21 år, så har det det alligevel.

På de små hold hvor forældre er nødt til at deltage i svømningen, hjælpe med omklædningen m.m. – har det desværre indflydelse på hele vores planlægning, derfor har vi besluttet os for at re-planlægge hele svømmeskolen.

Derfor er jeg nødt til at udsætte svømningen i Svømmeskolen mandag d. 26/10 og tirsdag d. 27/10. Vi vil gøre alt for at kompensere de to dage med ekstra svømmedage i slutning af sæsonen.

Jeg håber på forståelse fra jer alle.

Vi gør alt hvad vi kan for at få alle i vandet så hurtigt som muligt, senest onsdag d. 28/10.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk
Opdatering - 20.10.2020

Kære Svømmere, forældre og personale i KVIK Kastrup

Vi har som klub besluttet os for at kommunikere om Covid-19 situationen via vores hjemmeside.

Som det sikkert er mange af jer bekendt, så har vi desværre Covid-19 udbrud blandt trænere og svømmere på to af vores konkurrence hold.

Et af vores konkurrence hold har været på træningslejr i Vildbjerg Sports og Fritidscenter i efterårsferien, hvorefter flere er blevet smittet. Så snart sygdom blev opdaget, blev klubbens ledelse kontaktet og med hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerhed var det muligt for os at handle hurtigt. Forældre blev kontaktet og alle svømmere, holdledere og trænere blev testet direkte fra hjemkomst.

På et andet hold har vi indtil videre identificeret få smittede, hvorfor også dette hold er hjemsendt i selvisolation og til test jf. myndighedernes anbefalinger. Styrelsen for Patientsikkerhed er med inde over og leder os sikkert igennem de to incidenser.

KVIK Kastrup, som forening, tager smitteudbruddene meget seriøst. Vi har nedsat et COVID-udvalg bestående af Mette Gaard (Eliteleder), Niels-Jørgen Jørgensen (Cheftræner) og Kaj Flyger (Klubchef). Vi er dagligt i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de implicerede parter kan kontakte udvalget når som helst ved tvivlsspørgsmål. Desuden har vi skærpet vores opmærksomhed på vores færden og rengøring i svømmehallerne og vi er ekstra opmærksomme på, at alle klubbens medlemmer og svømmehallens brugere overholder myndighedernes vejledninger.

Når det er sagt, så er det vigtigt for mig at pointere, at ingen af de identificerede smittede personer har været i Kastrup Svømmehal. Dette er sket i uge 42, hvor alle andre end K-hold har haft ferie. Vi lever op til myndighedernes vejledninger og politiet har været på besøg flere gange og godkendt vores færden i svømmehallen. Man kan derfor trygt fortsætte med svømning, men vil bede om, at I fortsat vil hjælpe med at håndhæve vores regler.

Skulle I have spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til undertegnede.

Med venlig hilsen
Kaj Flyger

Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
Mobil: +454117 9012
Mail: klubchef@kvikkastrup.dk


Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup