Kære alle

Tårnby Kommune har den 19-09-2022 udsendt vedhæftede pressemeddelelse, hvori de orienterer om den netop indgåede budgetaftale for 2023 - 2026.

Som konsekvens af aftalen lukkes Pilegårdsbadet den 1. januar 2023. En betydelig del af klubbens aktiviteter foregår i Pilegårdsbadet, hvorfor lukningen forventeligt vil have stor betydning for mange medlemmer.

Svømmeklubbens ledelse og administration har ikke været inddraget i nogen form for dialog om lukningen ligesom klubben først har fået kendskab til lukningen via pressemeddelelsen.

Følgende fremgår af bilag til budgetaftalen: ”Med etableringen af den nye svømmehal på Vestamager bør foreninger og borgeres svømmebehov kunne dækkes uden Pilegårdsbadet. Derfor lukkes Pilegårdsbadet pr. 1. januar 2023. Driftsbesparelsen svarer til 2,2 mio. kr. og CO2-udledningen reduceres med 2,6%”.

Klubbens formand havde mandag d. 19-09-22 et kort møde med forvaltningen, som er klubbens nærmeste samarbejdspartner. På dette møde blev det aftalt, at KVIK snarest bliver indkaldt til et møde, hvor de fremtidige rammer for svømmeklubbens aktiviteter kan fastlægges.

Svømmeklubben informerer så snart der er nyt!

Vi er naturligvis klar over, at ovenstående giver anledning til masser af spørgsmål.
Vi opfordrer alle ansatte og medlemmer til at have forståelse for, at der på nuværende tidspunkt ikke findes mange svar på de spørgsmål, som lukningen giver anledning til hos klubben og dens medlemmer.

Bestyrelsen er selvsagt kede af udmeldingen fra Tårnby Kommune og den usikkerhed dette giver hos ansatte og medlemmer. Vi arbejder naturligvis på at sikre de bedste rammer for foreningens aktiviteter.

Vi beder om, at I undlader at kontakte administrationen om ovenstående.

Klubbens ledelse vil informere alle ansatte og medlemmer, så snart der er nyt.

Tårnby kommune pressemeddelelse 19/9-2022
Tårnby Kommune aftale om budget 2023
Tårnby Kommune budgetaftale 2023 bilag
Tårnby Kommune uddybende bilag budget 2023-2026


På bestyrelsens vegne

Jan Urban Hansen
Formand
Svømmeklubben KVIK Kastrup

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup