Formandens beretning 2020

Årets beretning må nødvendigvis starte i november 2018.

Niels Jørgen Jørgensen opsagde sin stilling og rejste til Stavanger i Norge, hvilket pludselig kastede KVIKs eliteafdeling ud i en alvorlig krise. Samtidig blev klubbens ledelse tvunget til at beslutte hvad der videre skulle ske med foreningen.

Bestyrelsen var enig om, at den proces som allerede var sat i gang skulle fortætte, og at 2019 måtte blive det år hvor alt blev vendt på hovedet, så klubben kunne være klar til 2020, hvor træningskapaciteten forhåbentlig bliver øget betragteligt og langbane på Amager kan give nye muligheder.

Med udgangen af januar blev det faste personale på kontoret opsagt. Nanna stoppede midt i juni og Per stoppede med udgangen af oktober.

Det var bestyrelsens plan, at Margit skulle fortsætte og sikre at udviklingen i svømmeskolen blev holdt på sporet.

Med Niels Jørgens opsigelse stod vi i en situation, hvor vi havde nogle super dygtige elitesvømmere men ingen træner. Ved hjælp af vores ganske fine netværk, fik vi kontakt til Sven Bertil Mattsson kaldet Bebbe.

Bebbe var en af de mest meriterede svømmetrænere i Sverige, med svømmere til samtlige OL, VM og EM siden 2000, og han var derfor et naturligt valg til at overtage det videre elitearbejde efter Niels Jørgen.

I en stor del af peroden hvor Niels Jørgen var væk fra KVIK, havde vi kontakt til ham, og med beslutningen på sidste generalforsamling om at lave en helt ny struktur blev muligheden for at få Niels Jørgen tilbage banet.

De der kender Niels Jørgen ved, at han er meget principfast og pligtopfyldende, det var derfor ikke let at overbevise ham om, at han skulle komme tilbage. Men en kombination af vores pres, og familiens uvilje i forhold til at flytte til Stavanger gjorde, at Niels Jørgen igen var tilbage som cheftræner 1/7-2019

Bebbe havde i den periode været en yderst engageret og dygtig erstatning, hans arbejde blev dog ikke gjort lettere af at Nicklas Brix og Neus Goncales blev opsagt som ansvarlige på K1 og K2 og stemningen i trænergruppen derfor var på nulpunktet. I den forbindelse blev der behov for ekstra hjælp til elitegruppen, vi fik derfor kontakt til en af vores gamle trænere, og i de sidste 3 måneder af sæsonen var Stefan Corlin derfor en super støtte for Bebbe og de bedste svømmere.

Med opsigelsen af de sidste fuldtidsansatte, var det muligt at starte et helt nyt hold op og se fremad. Vi havde nu en unik mulighed for at sætte et hold, som havde en større uddannelses- og erfaringsmæssig tyngde end vi tidligere har haft. Vi forhandlede gennem foråret og kunne i de første sommermåneder præsentere et nyt stærkt hold med Niels Jørgen som Cheftræner, Ørn Arnasson som K1 træner og Stig Micahelsen som talentudvikler

Niels Jørgen var tilbage fra Stavanger, Ørn blev hentet fra en cheftrænerstilling i GTI og Stig kom fra en talentudviklerstilling i Hillerød.

Endnu et problem opstod, da Margit som havde ansvaret for svømmeskolen besluttede at opsige sin stilling 1. maj, da hun fik et nyt og bedre job. Det var på ingen måde optimalt, men igen havde vi glæde af vores store netværk. Det viste sig, at Hvidovre svømmeklub havde stoppet samarbejdet med deres mangeårige svømmeskoleansvarlige og kontormedarbejder, Stefanie Weber. Stefanie ville gerne fortsætte i svømmeverdenen og hun tiltrådte i maj. Stefanies erfaring gjorde, at hun kunne bringe os nogenlunde helskindet gennem sommerferie, sommercamps og opstart af den nye sæson.

Henover sommeren stod det klart, at Jens Jakobsen ikke kunne få det store arbejdspres som eliteleder til at fungere med sit civile job og familieliv med mindre børn. Jens bad derfor om, at vi fandt en anden løsning. I efteråret trådte Mette Gård derfor til, i førte omgang som hjælper, men siden er hun blevet konstitueret som eliteleder.

Det stod hurtigt klart, at vores medlemsstyringssysystem WINKAS var forældet, og kun kunne betjenes af Per. Med Pers afgang ville vi derfor stå i en meget presset situation. Det blev derfor besluttet, at skifte WINKAS ud, og 1/12 - 19 overgik vi derfor til KLUBMODUL

KLUBMODUL er et moderne webbaseret system, som umiddelbart er lettere at gå til end WINKAS var, men som med al anden ny teknologi har det ikke været lige til at bringe i gang, der har derfor været store udfordringer. I første kvartal af 2020 har der derfor været udfordringer med hensyn til hjemmeside, kommunikation, nye hold og meget andet. Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til at få KLUBMODUL til at fungere 100% .

Ved generalforsamlingen i 2019 vedtog vi en ny procedure for generalforsamlingens afvikling, det prøves af for første gang ved generalforsamlingen d. 21. marts. Udover de lovmæssige ændringer og at vi ved generalforsamlingen nu holder afdelingsmøder og egentlige valg, så har det også betydning i det daglige. Der vælges nu afdelingsbestyrelser, som får ansvar for den daglige drift og de aktiviteter der ligger i den enkelte afdeling.

Vi er så småt startet samarbejdet med afdelingsbestyrelserne op, idet møderne mellem bestyrelsen og afdelingerne, de såkaldte repræsentantskabsmøder, har fungeret siden generalforsamlingen 2019. Vi må dog erkende, at det ikke har kørt uden visse problemer, disse skyldes nye procedure og arbejdsgange som ikke har været helt klare. I den nye sæson vil det blive næstformanden og klubchefen der har ansvar for disse møder, jeg vil dog som formand deltage som hidtil

1.december 2019 tiltrådte den nye klubchef, Kaj Flyger.

Processen omkring ansættelsen af klubchefen startede efter sommerferien, det blev besluttet at afholde 2 samtaler på forskellig vis. Først afholdt Sebastian og jeg samtale med tre kandidater, vi valgte herefter at tage elle tre kandidater videre til anden samtale. Ved anden samtale styrede Signe Smidt, som er forældre i eliteafdelingen og HR chef i en større virksomhed, samtalerne. Signe havde inden mødet med kandidaterne lavet en personlighedsprofil på alle tre, og hun styrede hele processen med stor autoritet. Efter anden samtale stod vi tilbage med to kandidater som var lige stærke, men med hver sin profil, det blev herefter op til bestyrelsen at beslutte, hvilken profil man mente ville passe bedst til jobbet. Bestyrelsen havde allerede inden processen startede besluttet, at man helst ville have en person som havde rødder udenfor svømmeverdenen, dette holdt man fast i og ansatte Kaj Flyger. Kaj kommer fra større stillinger i erhvervslivet, og han har derfor stor ledelsesmæssig erfaring , men naturligvis et mindre kendskab til ledelse af en idrætsklub og frivillige.

Kajs største minus, set fra min stol, var, at han har været en af mine meget nære venner gennem de sidste 40 år. Jeg tog derfor hans kandidatur op i bestyrelsen da det stod klart, at han ville søge jobbet. Jeg meddelte bestyrelsen, at jeg ikke fandt, at det var en god ide med en eventuel klubchef, som var så tæt på mig. Bestyrelsen drøftede sagen, og var enig om at det var vigtigt at få den stærkeste profil, uanset dette forhold. Kaj blev derfor inviteret til at deltage i samtalerne. Kajs arbejde siden hans ansættelse har med al ønskelig tydelighed vist, at han er den rigtige person til jobbet, og jeg føler mig sikker på, at KVIK vil komme til at profitere stort af hans ansættelse.

Jeg plejer at have kommentarer med i min beretning om samarbejdet med eksterne aktører som kommunen og SVØM. Det store arbejdspres som har været internt i KVIK har betydet, at jeg ikke har haft samme ovskud som tidligere til at deltaget i de netværk hvor vi normalt er repræsenteret. Jeg har derfor blot set på fra ”sidelinjen” omkring den seneste panik omkring elitecentrets behandling af de aktive og den deraf kommende afskedigelse af svømmeunionens direktør. På det kommunale plan har der været en del møder idet kommunalbestyrelsen har ændret tilskudsreglerne, så vi nu får ca 200.000,-kr mere i tilskud end tidligere.

Til slut vil jeg takke alle som har lagt kræfter i arbejdet i svømmeklubben KVIK lønnet som ulønnet.

Tak for et spændende år - med alt for meget arbejde!

Jan Urban Hansen

Formand

Nyheder

Begivenheder i Kvik

Aktivitet

Fra

Til

Sted

Hold

Tilmelding

Sponsor i Kvik

Vil du være vores nye sponsor?

Vi sætter det højt at samarbejde med vores sponsorer, hvor vi sammen gør en indsats for at støtte foreningslivet og lokalsporten. Vi har også eksklusive tilbud til vores sponsorer som gør at det er værdifuldt at være sponsor for KVIK Kastrup.

Følg os på Sociale medier

Formandens ord

På onsdag d. 21. april 2021 afsluttes den hidtidige nedlukning forhåbentlig. Vi kender i skrivende stund ikke reglerne, og vi ved derfor heller ikke, hvem og hvor mange vi må lade komme tilbage i hallerne for at træne, men både trænere og ledere glæder sig til igen at kunne komme i gang!

Coronapausen har været en prøvelse for os alle, men nu ser det heldigvis ud til at lysne. Vi har dog ikke ligget i dvale i coronatiden. I den første nedlukning i 2020 fik vores klubhus en gennemgribende renovering, og vi glæder os til, at alle kan komme forbi og nyde resultatet. I den seneste nedlukning har vi, som du forhåbentlig har bemærket, fået bragt vores hjemmeside up to date.

Det er bestyrelsens håb, at alle vil sætte pris på de nye tiltag, fysisk i klubben og virtuelt på vores nye hjemmeside.

Velkommen tilbage.

Jan Urban Hansen

Formand, Svømmeklubben KVIK Kastrup