T1 – Talent

TALENTUDVIKLING

T 1
T1 holdet er for de svømmere, der skal forberedes til årgangsholdene. Man kan som udgangspunkt være på T1 holdet indtil man bliver årgangssvømmer. På T1 holdet skal gode træningsvaner og stabilt træningsfremmøde dyrkes. Svømmerne skal lære og har fokus på læring af de grundlæggende færdigheder og aerob udholdenhed. Svømmerne skal også opnå større viden om, og forståelse for, kvalitet i og udbytte af træning.
De svømmere der vurderes egnet, og som har vist læringsevne- og vilje, oprykkes til klubbens årgangshold.

Træner
Træningen på henholdsvis T1 pigehold og T1 drengehold varetages af en hovedtræner og en assisterende træner til pr. hold. PLUS træningen varetages af begge hovedtrænerne. Alle trænerne er deltidsansatte.

Holdleder
Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.

Mål
At blive komfortabel med at træne og med at konkurrere ved stævner. Svømmeren forberedes til at blive årgangssvømmer med de krav og forventninger der følger med. Det er vigtigt at svømmeren får en forståelse for det ”at være begyndende konkurrencesvømmer”.

Træning
Holdet træner 4 x om ugen, i vand og på land. Der vil være et ekstra træningspas fælles for piger og drenge svømmerne (kaldes PLUS træning) for de svømmere, der er klar og har vist evnerne til et femte træningspas. Udtagelse til det femte træningspas sker ud fra et aldersrelateret sportsligt- og teknisk niveau med fokus på den enkelte svømmers trivsel.

Læring
Det er her svømmeren skal ”lære at træne”, begyndende træningsforståelse og arbejde med de grundlæggende tekniske færdigheder og bevægelsesmønstrer i vandet.

Stævner
Man deltager ved stævner som tilbydes til holdet og introduceres til stævne(r) med overnatning.

Træningslejr
Der vil blive introduceret lokale weekendlejre så svømmere lære at sove ude samt det at træne kontinuerligt i 2-3 dage i streg.

Forventning
Det forventes af dig som svømmer på T1, at du deltager ved de tilbudte arrangementer og er tilstede ved de ugentlige træningspas og at man som svømmer besidder en vis læringsevne- og vilje.

Efter et 2-årigt talentudviklingsforløb vil de svømmere der har klaret sig godt blive oprykket til årgangsholdene K3 og K2. Der vil være tilbud om medley hold til de svømmere der ikke vurderes egnede.

Print Friendly, PDF & Email