Strukturbeskrivelse

Strukturen afspejler klubbens målsætning om, at KVIK i hver sæson vil ligge top-3 på nationalt plan for årgangs,- junior- og seniorsvømning, med et internationalt sigte for klubbens absolut bedste elitesvømmere. KVIK ønsker at være repræsenteret ved samtlige internationale mesterskaber hver sæson.

3.+4. holdene er første trin i pyramiden og er en toårig læringsperiode. Efter første år på 4. holdet vil de svømmere, der har udviklet sig tilfredsstillende, opnå oprykning til 3. holdet. Efter andet år afsluttes rekrutteringsperioden på 3. holdet. De svømmere der vurderes egnet, og som har vist læringsevne- og vilje, vil blive oprykket til klubbens to 2. hold – Regional: årgangssvømning. De svømmere, der ikke opnår oprykning, vil blive tilbudt at forsætte deres svømning på et af KVIKs øvrige ungdomshold.

2. holdene – Regional, andet trin i pyramiden, er klubbens talentudviklingshold. Holdene er udelukkende for årgangssvømmere, og træningen tager sigte på oprykning til 2. holdet – National. Hvis en svømmer ikke opnår oprykning til 2. holdet, eller svømmeren ikke viser en positiv udvikling, vil svømmeren blive tilbudt at forsætte sin svømning på et af KVIKs øvrige ungdomshold.

2. holdet – National er tredje trin i pyramiden. På 2. holdet – National træner både årgangs- og juniorsvømmere, og der kræves både stor træningsmængde og talent, for at kunne komme på holdet.
Årgangssvømmere på 2. holdet – National kan ved sæsonskifte (juli/august måned) blive rykket tilbage til 2. Holdet – Regional, hvis svømmeren ikke opnår at være blandt klubbens top-12 årgangssvømmere. Antallet kan afvige i mindre omfang fra sæson til sæson.

Juniorsvømmere på 2. holdet – National kan ved sæsonskifte (juli/august måned) blive oprykket til 1. holdet, hvis svømmeren er blandt klubbens top-8 juniorsvømmere. Der er plads til 12 juniorsvømmere på 2. holdet – National, og hvis man ikke er blandt klubbens 20 bedste juniorsvømmere, vil man blive tilbudt at forsætte sin svømning på et af KVIKs øvrige ungdomshold. Antallet af juniorsvømmere kan afvige i mindre omfang fra sæson til sæson. (Der arbejdes pt. for at oprette et ungdoms sprinthold med 4-5 træningspas pr. uge og et tættere samarbejde mellem ungdoms- og konkurrenceafdelingen omkring det hold. Holdet vil primært bestå af juniorsvømmere eller ældre). Der er ingen seniorsvømmere på 2. holdet – National. Når man bliver seniorsvømmer, skal man være kvalificeret til 1. holdet, og ellers tilbydes man at svømme på et af KVIKs øvrige ungdomshold.

1. holdet er fjerde og øverste trin i pyramiden. På 1. holdet træner både junior- og seniorsvømmere, og der forventes et højt sportsligt ambitionsniveau, der vises gennem træning og resultater. Der er plads til 8-10 af klubbens bedste juniorsvømmere, og man skal være forberedt på, at der ved sæsonskift (juli/august måned) kan forekomme op- og nedrykning for juniorerne mellem 1. holdet og 2. holdet – National. Hvis man som seniorsvømmer ikke er blandt klubbens bedste 10-12 svømmere, bliver man tilbudt at svømme på et af KVIKs øvrige ungdomshold, evt. på sprintholdet (se tidligere afsnit). Antallet af junior- og seniorsvømmere på 1. holdet kan afvige i mindre omfang fra sæson til sæson.

Print Friendly, PDF & Email