Sportslig struktur

UNDER UDVIKLING

 Svømmeklubben KVIK Kastrup      Konkurrenceafdelingen sæson 2018/2019
Aldersgrupper Piger Drenge
Senior Født 2001 og ældre Født 2000 og ældre
Junior Født 2002-2003-2004 Født 2001-2002-2003
Årgang Født 2005-2006 Født 2004-2005
Børn Født 2007-2008 Født 2006-2007
Børn – introduktions år Født 2009 Født 2008
Dansk svømmeunion aldersfordeling sæsonen 2018/2019.
Vi i KVIK vil gerne byde velkommen til sæsonen 2018/2019. Det har været et godt år for KVIK, hvor vi har styrket konkurrenceafdelingen, i form af en ekstra fuldtidstræner og skabt en struktur hvor vi har forbedret brobygningen mellem junior- og årgangssvømningen på såvel svømmer, forældre og trænersiden.
Da det er lykkedes os, at styrke vores talentudvikling igennem de tiltag vi gjorde i sidste sæson, har vi valgt at styrke den overordnede model, for at imødekomme og udvikle en stadig stærkere årgang, junior og senior side. Udbygningen af strukturen i KVIK har som formål at have homogene grupper, hvor der er fokus mod samme ”projekt” ift. stævner og mesterskaber.
Vi vil altså igennem strukturen bibeholde vores talentudvikling, men samtidigt have en styrket satsning på at svømmere kan blive længere tid i klubben på højt nationalt- og internationalt niveau. Dette gør vi ved at skabe en bredere ramme for junior/senior svømmere.
Dansk svømmeunion har valgt at omlægge årgangssvømning, så der fremover kun vil være 2 årgangs år, dette vil også reflektere sig i vores struktur.
Udbygningen er en naturlig videreudvikling af den nuværende struktur, hvor vi specifikt ønsker at styrke følgende kerneområder.
– Vi ønsker at svømmerne på de respektive hold træner frem mod de samme mesterskaber og vigtige perioder. Det skal være muligt, at holdet har samme overordnet målsætning, og retning man som hold bevæger sig mod. (samme sæsonplanlægning)
– Vi vil skabe mere homogene træningsgrupper, der afspejler sportsligt niveau og understøtter svømmerens udvikling. Dette gør at svømmere får sparring og træning, som vil passe til deres niveau og betingelser for at nå deres optimale potentiale. Vi vil gerne undgå at have svømmere i træningsgrupper, hvor de er under- eller overmatchet.
– Vi vil skabe bedre rammer for at tage individuelle hensyn til den enkelte svømmer og give mulighed for at svømme i længere tid på højt niveau i KVIK. Derfor skaber vi et Sprint hold, for folk, der vil dyrke sporten på højt niveau, men studerer eller af andre grunde ikke kan finde tiden til træne 8-10 gange om ugen.
– Vi vil have en styrket satsning på internationale svømmere. Derfor vil der blive indført et system, track systemet, som giver KVIK mulighed for at spotte og udvikle talenter på tværs af holdene. Samtidigt med at de absolut bedste i klubben, får den fornødne træningssparring og træningskapacitet til at begå sig i den absolutte top.
Strukturen afspejler klubbens målsætning om, at KVIK i hver sæson vil ligge i top-3 på nationalt plan for årgangs, – junior- og seniorsvømning, med et internationalt sigte for klubbens absolut bedste elitesvømmere. KVIK ønsker at være repræsenteret ved samtlige internationale mesterskaber hver sæson.
TALENTUDVIKLING
T2 og T1 holdene
T2
T2 er det første hold man rykker op på, det som også kaldes intro år til konkurrence svømning. Svømmere vil typisk have et LÆRINGSÅR på T2, hvor der herefter vil være mulighed for oprykning til T1-holdet, hvis svømmeren trives og har udviklet sig sportsligt tilfredsstillende. Der er dog en mulighed for at blive et yderligere år, hvis det skønnes at svømmeren kan have gavn af et år mere, for at blive klar til oprykning til T1 året efter.
Træner Træningen på henholdsvis T2 pigehold og T2 drengehold varetages af en hovedtræner og en assisterende træner til pr. hold. Alle trænerne er deltidsansatte.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdleder€ til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål Få en større forståelse og glæde for hvad konkurrence svømning er samt at blive bekendt med stævner.
Træning Holdet træner 2 x om ugen, i vand og på land. Derudover vil der være et ekstra træningspas ca. hver tredje weekend, der typisk placeres på lørdage.
Læring Teknikfærdigheden skal udvikles fra de grundlæggende færdigheder, flyde, balance og glide til evnen at kunne skabe optimale modstandsforudsætninger under den aktive fremdrift/svømning.
Stævner Man påbegynder lokale stævner i KVIK’s egne svømmehaller og i løbet af året prøver svømmeren også at konkurrere til stævner i Københavns området. Svømmerne introduceres til de grundlæggende svømmeregler og en begyndende forståelse af at være til svømmestævne.
Forventning Det forventes af dig som svømmer på T2 at du deltager ved de tilbudte arrangementer og er tilstede ved de ugentlige træningspas.
• Hvis svømmeren ikke kan honorere målsætningen og ikke har udviklet sig tilfredsstillende, vil svømmeren blive tilbudt en plads på vores medleyhold, som er hold hvor konkurrenceaspektet ikke på samme måde er i fokus.
T 1
T1 holdet er for de svømmere, der skal forberedes til årgangsholdene. Man kan som udgangspunkt være på T1 holdet indtil man bliver årgangssvømmer. På T1 holdet skal gode træningsvaner og stabilt træningsfremmøde dyrkes. Svømmerne skal lære og har fokus på læring af de grundlæggende færdigheder og aerob udholdenhed. Svømmerne skal også opnå større viden om, og forståelse for, kvalitet i og udbytte af træning.
De svømmere der vurderes egnet, og som har vist læringsevne- og vilje, oprykkes til klubbens årgangshold.
Træner Træningen på henholdsvis T1 pigehold og T1 drengehold varetages af en hovedtræner og en assisterende træner til pr. hold. PLUS træningen varetages af begge hovedtrænerne. Alle trænerne er deltidsansatte.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål At blive komfortabel med at træne og med at konkurrere ved stævner. Svømmeren forberedes til at blive årgangssvømmer med de krav og forventninger der følger med. Det er vigtigt at svømmeren får en forståelse for det ”at være begyndende konkurrencesvømmer”.
Træning Holdet træner 4 x om ugen, i vand og på land. Der vil være et ekstra træningspas fælles for piger og drenge svømmerne (kaldes PLUS træning) for de svømmere, der er klar og har vist evnerne til et femte træningspas. Udtagelse til det femte træningspas sker ud fra et aldersrelateret sportsligt- og teknisk niveau med fokus på den enkelte svømmers trivsel.
Læring Det er her svømmeren skal ”lære at træne”, begyndende træningsforståelse og arbejde med de grundlæggende tekniske færdigheder og bevægelsesmønstrer i vandet.
Stævner Man deltager ved stævner som tilbydes til holdet og introduceres til stævne(r) med overnatning.
Træningslejr Der vil blive introduceret lokale weekendlejre så svømmere lære at sove ude samt det at træne kontinuerligt i 2-3 dage i streg.
Forventning Det forventes af dig som svømmer på T1, at du deltager ved de tilbudte arrangementer og er tilstede ved de ugentlige træningspas og at man som svømmer besidder en vis læringsevne- og vilje.
• Efter et 2-årigt talentudviklingsforløb vil de svømmere der har klaret sig godt blive oprykket til årgangsholdene K3 og K2. Der vil være tilbud om medley hold til de svømmere der ikke vurderes egnet.
ÅRGANGSSVØMNING
K2 og K3 holdene
K3 og K2 er for klubbens årgangssvømmere, hvilket er et 2-årigt forløb, hvor man blandt andet stifter bekendtskab med Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur. Man vil have mulighed for at deltage ved de nationale mesterskaber. Forskellen på K3 og K2 er intensitet, sportslig- og færdighedsniveau. K2 vil være for de årgangs-svømmere, som alle har opnået mesterskabskravtider og derudover besidder et højere niveau defineret ud af fra et objektivt sportsligt niveau og et subjektivt færdighedsniveau. Træningen vil fra T1 ”lære at træne” bevæge sig mere mod ”træne for at træne og lære”. Der vil være et øget fokus på teknisk svømning og adaption af træningsvolumen.
Årgangssvømmere på K3 og K2 har mulighed for at blive udtaget til K-Track systemet. (læs mere under junior- og senior afsnittet). En udtagelse til K-Track ”Performance PLUS” betyder ikke at man forlader sit hold. Det fungerer ved at man blive udtaget til at træne sammen med K-Track holdet en eller flere gange om ugen, men stadig har hovedparten af sin træning sammen med de øvrige årgangssvømmere.
K 3
Træner Træningen varetages af klubbens K3 træner og der er tilknyttet en assistenttræner til holdet. Begge trænere er deltidsansatte.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål At man kan træne godt og holde koncentrationen i længerevarende programmer. Træningen er præget af fokus på at videreudvikle de grundlæggende færdigheder, teknik i alle stilarter, starter og vendinger. Der er forøgelse af aerob kapacitet i hver sæson, så der opbygges udholdenhed, men også fart. Der lægges også vægt på forståelsen for svømmesporten, kost, træningslære og holdånd.
Træning Holdet træner 6 x om ugen, i vand og på land. Der vil være mulighed for et syvende PLUS træningspas sammen med K2 årgang. Det er trænerens beslutning om en svømmer bliver tilbudt et PLUS træningspas.
Stævner Man deltager til regionale og nationale mesterskaber. Samt alle de stævner som tilbydes til holdet.
Træningslejr Der vil være 2 årlige træningslejre, som er obligatoriske at deltage på. De vil typisk have en varighed af 4-6 dage og vil være i Danmark
Forventning Det forventes af dig som svømmer på K3, at du er arbejdsivrig og passer din træning. Man skal kunne lide at konkurrere og syntes det er sjovt at komme til stævner. Du skal forvente deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre af kortere varighed, og det forventes, at du bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
K 2
Træner Træningen varetages af klubbens K2 træner, der er fuldtidsansat. Til holdet er der tilknyttet en assistenttræner i en deltidsstilling.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål Det er essentielt for svømmeren at man er dedikeret og har høje ambitioner med sin svømning. Det betyder at man aspirerer for at være i toppen af de nationale mesterskaber. Træningen er præget af fokus på at videreudvikle de grundlæggende færdigheder, teknik i alle stilarter, starter og vendinger. Der er forøgelse af aerob kapacitet i hver sæson, så der opbygges udholdenhed, men også fart. Der lægges også vægt på forståelsen for svømmesporten, kost, træningslære og holdånd.
Træning Holdet træner 8 x om ugen, i vand og på land.
Stævner Man deltager ved regionale, nationale og nordiske mesterskaber. Man deltager ved alle tilbudte turer.
Træningslejr Der vil være 2 træningslejre årligt. Træningslejrene vil være i Danmark (efteråret) eller Norden/Nordlige Europa (foråret), træningslejrene vil have en varighed på 6-8 dage.
Forventning Det forventes af dig som svømmer på K2, at du er arbejdsivrig og passer din træning. Man skal kunne lide at konkurrere og syntes det er sjovt at komme til stævner. Du skal forvente deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre, og det forventes, at du bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
JUNIOR- og SENIORSVØMNING
Junior- og seniorsvømningen i KVIK er struktureret med et trebenet perspektiv.
• K1: National fokusering hvor træningen og stævner er tilrettelagt ud fra den nationale mesterskabsstruktur (DJM, DM kort-og langbane), og hvor der er fokus på at skabe en kultur hvor svømmerne kan, enten opnå deres fulde potentiale ved nationale mesterskaber og/eller blive så gode at de flyttes til en international fokusering.
• K-Track: International fokusering hvor træningen og stævner bliver tilrettelagt med det sigte at kvalificere og præstere optimalt ved internationale mesterskaber ift. dansk svømmeunions landholdssystem. Der sigtes mod en seniorkultur supplerende med højeste juniorniveau. Sigtet er at præstere på højeste niveau ved EJM, EM, VM og OL gennem kvalifikation og udvikling på de respektive landshold: EJM-juniorlandshold, Great-Dane og Seniorlandshold.
• K-Sprint: Udvikling af en sprintkultur og mulighed for fastholdelse af ældre svømmere, der har evnerne og lysten til stadig at konkurrere på højt nationalt niveau, men ikke har mulighed for en stor træningsmængde, vil være i fokus med arbejdet på det kommende
K-Sprint program.
Opdelingen af klubbens junior- og seniorsvømmere i tre træningsgrupper, gør at vi vil arbejde seriøst med flere tværgående sportslige- og sociale aktiviteter, så svømmerne til stadighed kan og vil føle sig som en fælles gruppe. Det er vigtigt for klubben at den trebenede struktur styrker både bredden og toppen i vores junior- og senior satsning.
On-track systemet.
En gruppe af klubbens junior- og senior svømmere bliver udtaget til at ligge på K-Track ”HIGH Performance” holdet. De sportslige krav er hårde og det forventes at man er 100% didikeret til at træne meget elitært.
K1 holdet er for de junior- og seniorsvømmere, der ligger lige under Track-niveauet eller er yngre og i hastig udvikling. Der vil være mulighed for at blive udtaget til K-Track ”Performance PLUS” løbende gennem sæsonen, typisk efter sportslig evaluering efter mesterskaber. En udtagelse til K-Track ”Performance PLUS” betyder ikke at man forlader K1. Det fungerer ved at man blive udtaget til at træne sammen med K-Track holdet en eller flere gange om ugen, men stadig har hovedparten af sin træning sammen med de øvrige K1 svømmere.
K 1
Træner Træningen varetages af klubbens K1 træner, der er fuldtidsansat. Til holdet er der tilknyttet en assistenttræner i en deltidsstilling.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål På K1 holdet træner både junior- og seniorsvømmere, og der forventes et højt sportsligt ambitionsniveau, der vises gennem træning og resultater.
Træning Træningen tager udgangspunkt i 9 træningspas pr uge (progression vurderes individuelt).
Stævner Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof og fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
Træningslejr Der vil typisk være 2 træningslejre årligt. Træningslejrene vil være i Europa og have en varighed af 9-12 dage.
Forventning For at være en del af K1 må du som svømmer have høje ambitioner og et stærkt ønske om at blive blandt Danmarks bedste svømmere. Som svømmer på K1 må du gennem din livsstil vise, at du ønsker at nå langt i din sport. Du prioriterer og tager valg i hverdagen mht. kost, uddannelse, restitution og søvn, som afspejler, at du er en seriøs elitesvømmer. Svømmere på K1 holdet skal være et godt forbillede i forhold til klubbens yngre svømmere.
K – Sprint
Træner Træningen varetages af klubbens assisterende K-Track træner, der er fuldtidsansat.
Holdleder Det er ikke tilknyttet nogen holdleder til holdet. Holdet deltager i arrangementer med K1 og K-Track.
Mål På K-Sprint holdet træner primært seniorsvømmere men der vil være mulighed for at komme på som juniorsvømmere i enkelte tilfælde.
Træning 4 x ugen i vand plus minimum 2 x på land (mulighed for supplerende træning på K1 efter individuel vurdering)
Stævner Man vil deltage ved udvalgte stævner og de nationale mesterskaber
Træningslejr Vil blive tilbudt individuelt fra person til person på holdet, det vil være i tråd med ambitionsniveauet fra den enkelte svømmer, samt hvor meget tid den enkelte svømmer har.
Forventning Der forventes en højt ambitions niveau, samt en høj grad af eget drive til at passe sine ting og overholde indgået aftaler.
K – Track systemet
Træner Træningen varetages af klubbens Cheftræner og en assisterende træner. Begge trænere er fuldtidsansatte.
Holdleder Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.
Mål På K-Track ”HIGH Performance” holdet træner både junior- og seniorsvømmere, og der forventes et yderst højt sportsligt ambitionsniveau, der vises gennem træning og resultater.
Træning Træningen tager udgangspunkt i 10 træningspas pr uge.
Stævner Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som nationale- og internationale mesterskaber, invitationsstævner, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof og fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
Træningslejr Der vil typisk være 2-3 træningslejre årligt. Træningslejrene vil være i og udenfor Europa og have en varighed af 14-21 dage.
Forventning For at være en del af K-Track ”HIGH Performance” må du som svømmer have høje ambitioner og et stærkt ønske om at deltage ved internationale mesterskaber. Som svømmer må du gennem din livsstil vise, at du ønsker at nå langt i din sport. Du prioriterer og tager valg i hverdagen mht. kost, uddannelse, restitution og søvn, som afspejler, at du er en seriøs elitesvømmer. Svømmere på K-Track holdet skal være et godt forbillede i forhold til klubbens yngre svømmere.
Eksterne svømmere der ønsker at svømme i KVIK
Der er meget hård konkurrence om at komme på holdene i KVIKs konkurrenceafdeling. For at komme i betragtning til at svømme på et af KVIKs konkurrencehold er der flere aspekter, der vil blive vurderet.
– sportslige resultater, der viser højt nationalt niveau ved mesterskaber.
– en væsentlig styrkelse af klubbens træningsmiljø – og kultur.
En svømmer udefra kan først starte på et af klubbens konkurrencehold efter godkendelse fra konkurrenceudvalget. Indstilling til konkurrenceudvalget kommer fra klubbens cheftræner.
Forældrestøtte og klubbens forventninger
Det er en fantastisk rejse at være forældre til en svømmer. Men der er også meget arbejde og støtte, der skal ydes i hverdagen, for at det lykkes.
KVIK har brug for jer forældre, hvis vores mange sportslige aktiviteter og klubarrangementer, for alle vores hold, skal kunne gennemføres.
For at sikre at alle forældre støtter op og hjælper omkring deres børns svømning, har klubben en fordelingspolitik omkring arbejdsopgaver. Det er KVIKs forældrehjælp, der står for bemandingen af vores mange aktiviteter.
Officialgruppen er yderst vigtig. Hver gang vi har svømmere til stævner, er vi forpligtet til at stille med et vist antal uddannede officials. Så det forventes, at man som forældre indgår i officialgruppen eller på anden måde tager arbejdsopgaver i klubben. Der arrangeres løbende officialkurser, hvor deltagelse er et krav for at kunne agere som official ved stævner.
Print Friendly, PDF & Email