Oprykningskriterier

Sæsonen 2018/2019
Information omkring placering af svømmerne

K1, K2, K3, T1 og T2 hold

Hej alle svømmere og jeres forældre på alle vores hold i KVIKs konkurrenceafdeling. Sommeren nærmer sig og sæsonens mange nationale- og internationale mesterskaber står for døren. Jeg ønsker alle svømmere i KVIK, at I må få de bedst mulige oplevelser og gode resultater gennem jeres hårde arbejde.

Eliteudvalget har i samarbejde med trænerstaben startet forberedelserne til den nye sæson 2018/2019. I den forbindelse har eliteudvalget ønsket at kunne informere svømmere og forældre før skolernes sommerferie starter, om hvilket hold man skal svømme på i den nye sæson 2018/2019.
Eliteudvalget har i år valgt at informere tidligere end de foregående år, om svømmernes holdplacering. Dette sker bl.a. efter mange opfordringer fra jer ift. planlægning og afklaring af hvor man skal svømme efter sommerferien.

Til den nye sæson har vi videreudviklet og udbygget vores eksisterende holdstruktur. Der vil derfor komme nye tiltag og tilføjelser til det nuværende system.

Ifm. placering af svømmere til den nye sæson 2018/2019 med sæsonstart i august 2018 vil det foregå på følgende måde:

1. Trænerstaben har haft evalueringsmøde og ud fra eliteudvalgets rammer er svømmerne placeret efter deres udvikling gennem sæsonen 2017/2018. (du kan nederst i denne skrivelse læse mere om de kriterier, som trænerstaben bruger i deres evaluering).

2. Generel information omkring placering af svømmere til den nye sæson og procedure sendes ud. (denne mail)

3. Svømmer/forældre modtager mail tirsdag den 19. juni 2018 mellem kl. 12:00-14:00. Vi kan ikke love at alle vil modtage mail på samme tidspunkt men indenfor tidsrummet kl. 12:00-14:00.

4. Der vil i nogle tilfælde være behov for at få en uddybning af svømmerens holdplacering. Tag gerne kontakt til din nuværende træner for at få en snak. Dette må ikke ske under træning på kanten. Hvis der skulle være behov for en individuel samtale, vil der også være mulighed for det.

5. Information omkring hvornår holdets træning starter efter sommerferien, opstartsmøder og en foreløbig aktivitetskalender vil ligeledes blive sendt ud før skolernes sommerferie starter.

Kriterier for svømmerplacering sæson 2018/2019.

Følgende kriterier er brugt af trænerstaben ifm. en helhedsvurdering af den enkelte svømmers udvikling gennem sæsonen 2017/2018 og danner grundlag for holdplacering af svømmeren for sæsonen 2018/2019.

1. Sportslige parametre
1.1. Aldersrelateret konkurrence niveau.
1.2. Aldersrelateret træningsniveau.
1.3. Aldersrelateret teknisk niveau

• Aldersrelateret konkurrence niveau vurderes for klubbens yngre svømmere ift. SVOEM udviklingspoint og for klubbens junior/senior svømmere ift. international ”On-Track” system. Teknisk niveau vurderes ud fra hvor godt svømmeren mestrer de forskellige discipliner, starter og vendinger, grundlæggende øvelsessværhedsgrad i forhold til udviklingsstadie.

2. Adfærds parametre
2.1. Trivsel, glæde og engagement med sin svømning
2.2. Læringsevne-, flid- og vilje til forbedring
2.3. Konkurrence mindset

• I et udviklingsperspektiv er det vigtig at de samlede adfærdsparametre viser en positiv og læringsrig udvikling, hvor social integrering og god trivsel er til stede for den enkelte svømmer. Koncentration og fokus under træningen.

3. Sociale parametre
3.1. Kommunikation til træneren
3.2. Lifeskills
3.3. Opbakning til at være/blive svømmer

• For at udvikle og forbedre de sportslige aspekter, er det vigtigt at man vil sin svømning og prioriterer sin træning og stævner gennem sæsonen.

For de svømmere der træner med andre motiver end ovenstående, ikke har opnået kriterierne for oprykning eller som mest svømmer for at holde sig i form tilbydes svømning på klubbens øvrige ungdomshold. Svømmerens nuværende træner og Nanna på kontoret mail: ng@kvikkastrup.dk vil altid være en støtte i at finde det bedste tilbud til svømmeren.

Print Friendly, PDF & Email