KS – Sprint

JUNIOR- og SENIORSVØMNING

Junior- og seniorsvømningen i KVIK er struktureret med et trebenet perspektiv:

• K1: National fokusering hvor træningen og stævner er tilrettelagt ud fra den nationale mesterskabsstruktur (DJM, DM kort-og langbane), og hvor der er fokus på at skabe en kultur hvor svømmerne kan, enten opnå deres fulde potentiale ved nationale mesterskaber og/eller blive så gode at de flyttes til en international fokusering.

• K-Track: International fokusering hvor træningen og stævner bliver tilrettelagt med det sigte at kvalificere og præstere optimalt ved internationale mesterskaber ift. dansk svømmeunions landholdssystem. Der sigtes mod en seniorkultur supplerende med højeste juniorniveau. Sigtet er at præstere på højeste niveau ved EJM, EM, VM og OL gennem kvalifikation og udvikling på de respektive landshold: EJM-juniorlandshold, Great-Dane og Seniorlandshold.

• K-Sprint: Udvikling af en sprintkultur og mulighed for fastholdelse af ældre svømmere, der har evnerne og lysten til stadig at konkurrere på højt nationalt niveau, men ikke har mulighed for en stor træningsmængde, vil være i fokus med arbejdet på det kommende
K-Sprint program.

Opdelingen af klubbens junior- og seniorsvømmere i tre træningsgrupper, gør at vi vil arbejde seriøst med flere tværgående sportslige- og sociale aktiviteter, så svømmerne til stadighed kan og vil føle sig som en fælles gruppe. Det er vigtigt for klubben at den trebenede struktur styrker både bredden og toppen i vores junior- og senior satsning.

On-track systemet.

En gruppe af klubbens junior- og senior svømmere bliver udtaget til at ligge på K-Track ”HIGH Performance” holdet. De sportslige krav er hårde og det forventes at man er 100% didikeret til at træne meget elitært.

K1 holdet er for de junior- og seniorsvømmere, der ligger lige under Track-niveauet eller er yngre og i hastig udvikling. Der vil være mulighed for at blive udtaget til K-Track ”Performance PLUS” løbende gennem sæsonen, typisk efter sportslig evaluering efter mesterskaber. En udtagelse til K-Track ”Performance PLUS” betyder ikke at man forlader K1. Det fungerer ved at man blive udtaget til at træne sammen med K-Track holdet en eller flere gange om ugen, men stadig har hovedparten af sin træning sammen med de øvrige K1 svømmere.

K – Sprint

Træner
Træningen varetages af klubbens assisterende K-Track træner, der er fuldtidsansat.

Holdleder
Det er ikke tilknyttet nogen holdleder til holdet. Holdet deltager i arrangementer med K1 og K-Track.

Mål
På K-Sprint holdet træner primært seniorsvømmere men der vil være mulighed for at komme på som juniorsvømmere i enkelte tilfælde.

Træning
4 x ugen i vand plus minimum 2 x på land (mulighed for supplerende træning på K1 efter individuel vurdering)

Stævner
Man vil deltage ved udvalgte stævner og de nationale mesterskaber

Træningslejr
Vil blive tilbudt individuelt fra person til person på holdet, det vil være i tråd med ambitionsniveauet fra den enkelte svømmer, samt hvor meget tid den enkelte svømmer har.

Forventning
Der forventes en højt ambitions niveau, samt en høj grad af eget drive til at passe sine ting og overholde indgået aftaler.

Print Friendly, PDF & Email