K1 – Senior/Junior

JUNIOR- og SENIORSVØMNING

Junior- og seniorsvømningen i KVIK er struktureret med et trebenet perspektiv:

• K1: National fokusering hvor træningen og stævner er tilrettelagt ud fra den nationale mesterskabsstruktur (DJM, DM kort-og langbane), og hvor der er fokus på at skabe en kultur hvor svømmerne kan, enten opnå deres fulde potentiale ved nationale mesterskaber og/eller blive så gode at de flyttes til en international fokusering.

• K-Track: International fokusering hvor træningen og stævner bliver tilrettelagt med det sigte at kvalificere og præstere optimalt ved internationale mesterskaber ift. dansk svømmeunions landholdssystem. Der sigtes mod en seniorkultur supplerende med højeste juniorniveau. Sigtet er at præstere på højeste niveau ved EJM, EM, VM og OL gennem kvalifikation og udvikling på de respektive landshold: EJM-juniorlandshold, Great-Dane og Seniorlandshold.

• K-Sprint: Udvikling af en sprintkultur og mulighed for fastholdelse af ældre svømmere, der har evnerne og lysten til stadig at konkurrere på højt nationalt niveau, men ikke har mulighed for en stor træningsmængde, vil være i fokus med arbejdet på det kommende
K-Sprint program.

Opdelingen af klubbens junior- og seniorsvømmere i tre træningsgrupper, gør at vi vil arbejde seriøst med flere tværgående sportslige- og sociale aktiviteter, så svømmerne til stadighed kan og vil føle sig som en fælles gruppe. Det er vigtigt for klubben at den trebenede struktur styrker både bredden og toppen i vores junior- og senior satsning.

On-track systemet.

En gruppe af klubbens junior- og senior svømmere bliver udtaget til at ligge på K-Track ”HIGH Performance” holdet. De sportslige krav er hårde og det forventes at man er 100% didikeret til at træne meget elitært.
K1 holdet er for de junior- og seniorsvømmere, der ligger lige under Track-niveauet eller er yngre og i hastig udvikling. Der vil være mulighed for at blive udtaget til K-Track ”Performance PLUS” løbende gennem sæsonen, typisk efter sportslig evaluering efter mesterskaber. En udtagelse til K-Track ”Performance PLUS” betyder ikke at man forlader K1. Det fungerer ved at man blive udtaget til at træne sammen med K-Track holdet en eller flere gange om ugen, men stadig har hovedparten af sin træning sammen med de øvrige K1 svømmere.

K 1

Træner
Træningen varetages af klubbens K1 træner, der er fuldtidsansat. Til holdet er der tilknyttet en assistenttræner i en deltidsstilling.

Holdleder
Der vil typisk være tilknyttet 1-2 holdledere til at koordinerer holdets aktiviteter.

Mål
På K1 holdet træner både junior- og seniorsvømmere, og der forventes et højt sportsligt ambitionsniveau, der vises gennem træning og resultater.

Træning
Træningen tager udgangspunkt i 9 træningspas pr uge (progression vurderes individuelt).

Stævner
Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof og fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.

Træningslejr
Der vil typisk være 2 træningslejre årligt. Træningslejrene vil være i Europa og have en varighed af 9-12 dage.

Forventning
For at være en del af K1 må du som svømmer have høje ambitioner og et stærkt ønske om at blive blandt Danmarks bedste svømmere. Som svømmer på K1 må du gennem din livsstil vise, at du ønsker at nå langt i din sport. Du prioriterer og tager valg i hverdagen mht. kost, uddannelse, restitution og søvn, som afspejler, at du er en seriøs elitesvømmer. Svømmere på K1 holdet skal være et godt forbillede i forhold til klubbens yngre svømmere.

Print Friendly, PDF & Email