Information vedrørende næste sæson

Selvom vi kun er i starten af april, så er vi i fuld gang med forberedelserne til den kommende sæson. For at imødekomme de mest almindelige spørgsmål i forhold til svømning i den kommende sæson, har vi herunder samlet svarerne på de mest almindelige spørgsmål, vi får i forbindelse med en ny sæson. Vi har også skrevet, hvad I kan gøre, for at hjælpe os.

Vurdering af svømmerne og ny holdplan

Inden længe, vurderer trænerne alle klubbens svømmere en sidste gang i denne sæson med henblik på holdniveau for den kommende sæson. Når denne vurderingsrunde er afsluttet, samler vi det hele på kontoret. Så tæller vi op hvor mange svømmere, vi har på hvert niveau. Derefter fastlægger vi, hvor mange hold, vi skal oprette af hver type, og så lægger holdplanen for den kommende sæsonen.

På kontoret retter vi os efter de vurderinger af svømmerne, vores instruktører foretager. Det vil ikke være muligt for forældre at give kontoret besked om, hvilket niveau, de mener, deres børn skal svømme på efter sommerferien.

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I vil besvare den mail, I allerede har modtaget. I skal besvare mailen, hvis I IKKE ønsker at svømme i den kommende sæson. Det er naturligvis for at sikre, at vi ikke reserverer pladser til medlemmer, som ønsker udmeldelse inden sæsonstart.

Tildeling af plads på hold

Når vi har holdplanen klar, så fordeler vi alle vores medlemmer på holdene. Vi bestræber os på at sætte svømmerne på et hold som 1) er i den samme svømmehal, som det nuværende hold og 2) på samme ugedag, som det nuværende hold.

Det er en stor kabale, der skal gå op, og vi ved, at vi ikke kommer til at gøre alle tilfredse. Vi bestræber os på at finde en god løsning for alle medlemmer.

Det er ikke muligt for jer på forhånd at tilkendegive specifikke ønsker til placering på hold.

Information om plads, intern venteliste og mulighed for holdbytte

I begyndelsen af juni vil I modtage en mail med information om den plads, vi har tildelt jer den kommende sæson. I mailen vil der ligeledes være information om, hvordan og hvornår I kan bytte til et andet hold, såfremt den plads, vi har tildelt jer, ikke passer jer.

Holdbytning vil foregå via Klubportalen, hvor I vil få adgang til alle relevante hold.

Det er ikke muligt at blive skrevet op på en intern venteliste til vores hold. I skal derfor selv holde øje med specifikke hold via Klubportalen, hvis I ønsker plads på et af dem.

Vi lukker for selvbetjeningen

I perioden 29. april og frem til alle holdflyt er klar i systemet, vil vi holde Klubportalen lukket for holdbytte. Allerede nu opfordrer vi jer til ikke at foretage holdflytninger i Svømmeskolen, da det vanskeliggør instruktørernes vurdering af børnene.

Nye medlemmer?

Medio juni sender vi mails ud til de medlemmer på ventelisten, som i første omgang får tilbudt en plads på et hold til sæsonstart. Mailen vil blandt andet indeholde en vejledning til, hvordan I vælger hold, tidsfrist for booking af hold og information om, hvornår I skal starte op.

Traditionelt set er der medlemmer på ventelisten, som alligevel ikke ønsker en plads på et hold. Vi gør derfor status på antallet af ledige pladser primo juli, hvorefter vi sender mails ud til de næste på ventelisten. Afhængigt at antallet af ledige pladser, så gentager vi proceduren i uge 32.

Vi henviser I øvrigt til vores afsnit om venteliste her på hjemmesiden.

Har vi registreret jer med de rette oplysninger?

Al kommunikation om hold foregår via mail. Derfor er det vigtigt, I kontrollerer jeres kontaktoplysninger. Det kan I gøre ved at logge ind på Klubportalen.

Prøv selv først – kontakt os derefter

På vores hjemmeside findes de fleste relevante oplysninger om KVIK, vores sæson, kontingenter, aktiviteter mv. – prøv altid at gå hjemmesiden igennem, før I kontakter os for information.

På Klubportalen er det muligt at kontrollere/ændre jeres oplysninger, tilmelde jer aktuelle aktiviteter, ligesom det er muligt selv at se og skifte hold. På kontoret kan vi ikke se andre oplysninger om eksempelvis hold og ledige pladser end det, I selv kan se. Så prøv at undersøge muligheder selv, lykkedes det ikke at finde en løsning – så kontakt os.

Sommerferie

Vi holder sommerferie i ugerne 27-33. Sidste undervisning før sommerferien er søndag d. 30. juni. Første undervisningsdag efter sommerferien er 19. august.

For lukke- og helligdage frem til sommerferien se her.

Print Friendly, PDF & Email