Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens øverste daglige beslutningsorgan, kun Generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen. Bestyrelsen beslutter strategier og politiker, og bestyrelsen har økonomisk ansvar for foreningen.

Bestyrelsen mødes 5-6 gange årligt.

En aften hvert kvartal er det muligt at møde bestyrelsen i Klubhuset ‘Den Klorfri’. Det er, når bestyrelsen inviterer til Open Hours. Datoerne for Open Hours vil fremgå af klubbens kalender.

Bestyrelse
Formand Jan Urban Hansen juh@kvikkastrup.dk
Næstformand  Sebastian Storm storm@kvikkastrup.dk
Kasserer Steen Hansen Hemmingsen
Sekretær Thomas Guldberg
Bestyrelsesmedlem Rikke Hjort
Eliteleder Jens Jakobsen
Vandpololeder Mette Kjærgaard vandpolo@kvikkastrup.dk
Triatlonformand Tommas Jensen formand@kvik-tri.dk
Svømmeskoleleder Vakant
Forretningsudvalg
Formand Jan Urban Hansen juh@kvikkastrup.dk
Næstformand Sebastian Storm
Kasserer Steen Hansen Hemmingsen
Sekretær Thomas Guldberg
Menigt medlem Rikke Hjort
Print Friendly, PDF & Email