3. hold

Disse hold består af de svømmere, der har et år tilbage inden de bliver årgangssvømmere og er opdelt i et 3. pigehold og et 3. drengehold. Hvert af holdene består af 16-20 svømmere. Der er samlet 32-40 svømmere på klubbens 3. hold.

På 3. holdene skal gode træningsvaner og stabilt træningsfremmøde dyrkes. Grupperne skal lære at træne og har fokus på læring af de grundlæggende færdigheder og aerob udholdenhed. Svømmerne skal også få større viden om, og forståelse for, kvalitet i og udbytte af træning.

  • Træningen opbygges progressivt ift. alder og niveau for den enkelte svømmer. Der er tre træningspas pr uge for henholdsvis pige- og drengeholdet. Derudover er der et fælles træningspas som en overbygning af holdets grundtræning. Svømmere på 3. hold træner op til 4 træningspas pr. uge.
  • Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben.
  • Træningen på henholdsvis 3. hold piger og 3. hold drenge varetages af en hovedtræner og en assisterende træner til begge hold. Overbygningstræningen varetages af begge hovedtrænerne i fællesskab. Alle fire stillinger er deltidsansatte.
  • Til at koordinere holdenes mange aktiviteter er der pt. en ledende holdleder og en assisterende holdleder tilknyttet både pige- og drengeholdet.
Print Friendly, PDF & Email