Indkaldelse til generalforsamling 2019

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 26 marts kl. 18.30 i klubhuset, Kastrup svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup

Dagsorden for generalforsamling 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretninger
  1. Formandens beretning 2018
  2. Årsberetning KVIK Vandpolo 2018
  3. Elitelederens beretning 2018-2019
 3. Formand
 4. Afdelingslederne
 5. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger
 6. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.
 7. Indkomne forslag
  1. Ny struktur i svømmeklubben KVIK Kastrup – forslag v. GF 2019
  2. Forslåede nye vedtægter_KVIKs generalforsamling 2019
 8. Valg til bestyrelse på valg i ulige år formand, sekretær, afdelingsleder for vandpoloafdelingen samt menigt bestyrelsesmedlem
  1. Formand Jan Urban Hansen – er på valg og er villig til genvalg
  2. Sekretær Thomas Guldberg – er på valg og er villig til genvalg
  3. Afdelingsleder for vandpoloafdelingen Mette Kjærgaard – er på valg og er villig til genvalg
  4. Menigt bestyrelsesmedlem Rikke Hjort – er på valg og er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Sophia Skou til valg til posten.
 9. Valg af ekstern og intern revisor
 10. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt i klubhuset, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

I henhold til vedtægterne kan en fuldmagt anvendes. Her kan du hente: Fuldmagt.

Hilsen

Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email