2. hold, regional

Disse hold består udelukkende af årgangssvømmere og er opdelt i et 2. hold – Regional piger og et 2. hold – Regional drenge. Hvert af holdene består af ca. 20-24 svømmere. Der er samlet ca. 40-48 årgangs svømmere på klubbens to 2. hold – Regional.
I denne gruppe skal man lære at træne mod nationalt niveau, og træningen er præget af fokus på at videreudvikle de grundlæggende færdigheder, teknik i alle stilarter, starter og vendinger. Der er forøgelse af aerob kapacitet i hver sæson, så der opbygges udholdenhed, men også fart. Der lægges også vægt på forståelsen for svømmesporten, kost, træningslære og holdånd. Træningsplanlægning og – filosofi ligger sig op af tankerne i Svoem ATK vejledning.

  1. Træningen opbygges progressivt ift. alder og niveau for den enkelte svømmer. Der er fire træningspas pr. uge for henholdsvis pige- og drengeholdet. Derudover er der to til tre fælles træningspas som en overbygning af holdets grundtræning. Svømmere på 2. hold – Regional træner op til 6/7 træningspas pr. uge.
  2. Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
  3. Træningen på henholdsvis 2. hold – Regional piger og 2. hold – Regional drenge varetages af en hovedtræner og en assisterende træner til begge hold. Overbygningstræningen varetages af begge hovedtrænerne i fællesskab. Alle fire stillinger er deltidsansatte.
  4. Der er begrænset mulighed for fysioterapeutisk vejledning.
  5. Til at koordinere holdets mange aktiviteter er der pt. en ledende holdleder og en assisterende holdleder tilknyttet begge hold.
Print Friendly, PDF & Email