2. hold, national

Dette er klubbens eliterekrutteringsgruppe og består af ca. 24 svømmere, der er sammensat af max 12 juniorsvømmere og minimum 12 årgangssvømmere. Mindre afvigelser kan forekomme fra sæson til sæson.

Træningsfremmødet skal være højt og stabilt. Træningskravene er høje, og gruppens svømmere har klare mål og ambitioner med deres træning, Træningsmålet for gruppen er at udvikle en høj sværhedsgrad i de grundlæggende færdigheder. Sikre tekniske, mentale og fysiske egenskaber, som sikrer stor sportslig udvikling og gør dem klar til at komme på klubbens 1. hold. Træningsplanlægning og – filosofi lægger sig op af tankerne i Svoem ATK vejledning.

 

  • Træningen tager udgangspunkt i 8/9 træningspas pr uge (vurdering ift. aldersprogression)
  • Der forventes deltagelse ved sportslige aktiviteter som mesterskaber, invitationsstævner, træningslejre, og det forventes, at svømmeren bakker op om sociale og sponsoraktiviteter arrangeret af klubben. Der kræves ”proof of fitness” ved deltagelse i alle sportslige aktiviteter. Ved tvivl er det cheftræneren, der afgør, om en svømmer er klar til deltagelse ved en sportslig aktivitet.
  • Træningen varetages af klubbens 2. hold – National træner, der er fuldtidsansat. Til holdet er der yderligere to assistenttrænere ansat. En juniorassistent- og en årgangsassistent-træner. Begge stillinger er deltidsansatte.
  • Der er mulighed for fysioterapeutisk vejledning i et begrænset omfang.
  • Til at koordinere holdets mange aktiviteter er der pt. en ledende holdleder samt to assisterende holdledere tilknyttet.

 

Print Friendly, PDF & Email